Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Knjižnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije
8. 8. 2022
Alenka Jamnik
Prirodoslovni muzej Slovenije
Alenka Jamnik

Knjižnica enega knjižničarja (KEK) že več kot 30 let deluje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ki je edini naravoslovni muzej v Sloveniji. Zgodovina nastanka muzeja in prvih muzejskih zbirk sega v leto 1821, ko je bil ustanovljen Kranjski deželni muzej. Lokacijsko se nahaja v 1. nadstropju muzejske zgradbe sezidane leta 1888, kjer sobiva tudi Narodni muzej Slovenije z mnogo bogatejšo knjižnico v pritličju. V njihovi trezorski sobi hranijo tudi preko 500 naravoslovnih (antikvarnih) knjig. Prirodoslovni muzej v Ljubljani se je ‘osamosvojil’ šele leta 1944 in v svojem Programu (Kos, 1944, str. 209) predvidel ‘strokovno knjižnico’ z glasilom in zamenjavo tuje strokovne literature.

Slika 1: Prirodoslovni muzej Slovenije v 1. nadstropju ‘skriva’ Specialno knjižnico (v COBISS označeno kot PMSLJ). 

Knjižnična zbirka se ocenjuje s preko 25.000 enotami knjig in letnikov revij predvsem v fizični obliki ter preko 20.000 enotami separatov. Stroke, ki so zastopane v muzejski knjižnici so tako splošne kot zelo specializirane: o vedah zemlje, okamninah, rastlinstvu, živalstvu, še posebno o žuželkah, pticah, sesalcih, okolju, biološki raznovrstnosti in drugem. Večinoma so dela skrita očem javnosti, saj se zaradi prostorske stiske razdrobljeno hranijo kar na treh lokacijah po Ljubljani. Priporočljivo je poslati elektronsko pošto in se najaviti za obisk.

Slika 2: Specialne knjige o žuželkah se hranijo v priročni entomološki knjižnici v muzeju

V BTC-ju je večji del skladiščnih prostorov, kjer se poleg mamutovih kosti, žuželk, sesalcev in drugega, vije preko 300 dolžinskih metrov knjig, revij, separatov, DVD-jev, zemljevidov in kartotek. Celo paleto najrazličnejšega gradiva naših biologov (Marija Gosar, Savo Brelih, Narcis Mršić, France Velkavrh, Anton Polenec) in geologov (Franci Cimerman, Ernest Faninger, Danilo Ravnik, Ana Hinterlecher Ravnik) smo dobili v dar ali kot zapuščino. Dar entomologa Boštjana Kiauta (1937-2022) obsega 33 škatel separatov o kačjih pastirjih. Hrani se knjižnična zbirka Ornitološkega zavoda, ustanovljenega leta 1926.

Bibliotekarska specialistka je predvsem v pomoč sodelavcem, a tudi zunanjm obiskovalcem. Med storitvami knjižnice so informacije, poizvedbe, izposoja, medknjižnična izposoja, vnos osebnih bibliografij, nakup literature, zamenjava publikacij, priprava gradiva za muzejsko trgovino, dopisovanje za pridobitev brezplačnih izvodov, priprava poročil, odpisov in drugo (Slika 3). Vsako leto posredujemo statistične podatke za NUK in World guide to libraries.

Izmenjava muzejskih publikacij, predvsem revij Scopolia (ISSN 0351-0077), Scopolia Supplementum (ISSN 0354-0138) in Acta entomologica Slovenica (ISSN 1318-1998) je potekala redno vsa leta; sedaj se počasi uveljavlja prost dostop do elektronske verzije. Spletno dostopna je tudi stran Starejše publikacije v elektronski obliki (vodniki, monografije, serijske publikacije, razglednice). Muzejska trgovina ob vhodu v muzej vabi s pravljicami za otroke, stripi za mladino, DVD-ji z zvoki žab in ptic. Muzej izdaja tudi kataloge razstav.

Slika 3: Poster Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija

V času korone je bil ob 200-letnici muzeja čas za pospešeno bibliografsko obdelavo dragocene kulturne dediščine v sistem COBISS, v katerem knjižnica aktivno sodeluje že od leta 1997.

Dostop za invalidne osebe do knjižnice je omogočen s službenega vhoda, a tudi za slepe in slabovidne osebe je natisnjenih nekaj naravoslovnih del v brajici.

Uganka

Le kdo je bil mož, ki je bil poročen s Slovenko in je skrbel za trgovino, razpošiljal po Kranjski cepiče, občudoval hrošče, hišice polžev in si kupoval knjige ter prvi na svetu opisal drobnovratnika (Leptodirus hochenwartii)? In kakšne čudovite ročno barvane ilustracije ti razveselijo oko, ko odpreš knjigo, ki jo je kupil pred približno 190 leti! 

 

Slika 4: Dragocena kulturna dediščina iz zasebne zbirke Ferdinanda J. Schmidta (1791-1878)

Vabljeni v Specialno knjižnico, Prirodoslovni muzej Slovenije in Alpski botanični vrt Juliana v dolini Trente.

Viri in literatura

Jamnik, A. (2021). Pomen in razvoj naravoslovne knjižnice v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Argo: časopis slovenskih muzejev, 64(2), str. 112-113.

Kos, F. (1944). Postanek in razvoj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Prirodoslovni muzej.

Reisp, B. (1976). Knjižnica Narodnega muzeja v Ljubljani. Obzorja


Naslov in kontakti: Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, 1001 Ljubljana, biblioteka@pms-lj.si


Skip to content