Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Visokošolska knjižnica prihodnosti

Visokošolska knjižnica prihodnosti

Visokošolske knjižnice morajo biti v koraku s potrebami 21. stoletja. Minili so časi, ko so knjižničarji utišali študente in je bilo v knjižničnih prostorih slišati, kako je padel žebljiček. Minili so časi, ko so bili tiskani časopisi in knjige edini razpoložljivi viri. Današnji študentje prihajajo iz različnih okolij in imajo različne potrebe. Knjižničarji nenehno ocenjujejo te potrebe in razvijajo knjižnične storitve ter programe, da bi jih zadovoljili. Ključni element Knjižnice prihodnosti je ustvarjanje prostora za vse.

The Library of Tomorrow je srce kampusa z dobro zasnovanim, prijetnim prostorom, ki izpolnjuje potrebe študentov in spodbuja občutek skupnosti in pripadnosti. Knjižnica mora nuditi tudi interaktivne učne priložnosti za delo v majhnih skupinah, za sestanke na Zoom in učenje z enostavnim dostopom do tehnologije. Poleg tega morajo knjižnice imeti tudi tihe kotičke za nemoteno učenje.

Knjižničar mora biti dobro usposobljen za uporabo tehnologije in za pomoč študentom, predavateljem in osebju pri neposrednem, hibridnem in spletnem učenju v kampusih in učnih ustanovah izven knjižnice.

Da bi uresničili takšno vizijo, Delta College preoblikuje svojo knjižnico, ki bo vključevala tehnološko podporo za pomoč študentom pri uporabi virov in knjižničarje, ki so inovatorji pri izpolnjevanju potreb študentov, profesorjev in osebja.

Kako, opisujejo v članku The Library of Tomorrow avtorji Michele M. Pratt, Anne Wooden Elias in Reva Curry.

Skip to content