Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije
11. 7. 2022
Matej Hreščak
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije
Urša Pajk 
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije
Blaž Gutman

Muzejska knjižnica je največja specialna knjižnica s področja kulture. Svoje korenine ima v letu 1821, ko je bil na pobudo kranjskih deželnih stanov ustanovljen Kranjski deželni muzej. Kulturni hram je v 19. stoletju povezoval več različnih strokovnih področij, zato ima starejše knjižno gradivo raznovrsten značaj. Knjižnična zbirka se je do leta 1918 bogatila zlasti z darovi in dolžnostnimi izvodi kranjskih tiskov.

Prešerniana (foto: T. Lauko)

Danes v knjižnici hranimo okoli 250.000 enot, prevladuje zlasti knjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V Cobiss je vnesena približno polovica, za ostalo je še vedno v uporabi listkovni katalog, ki je digitaliziran in dostopen na spletu. Posebej dragocene so zasebne knjižnice plemiških in meščanskih družin – barona Jožefa Kalasanca Erberga, grofa Antona Aleksandra Auersperga, Miroslava Premrouja, Karla Dežmana, Jakoba Zupana. Na tem mestu moramo omeniti še zaklade društvenih knjižnic (Historično in Muzejsko društvo za Kranjsko), Valvasorjeve tiske, rokopisne zbirke (Valentin Vodnik, France Prešeren, Žiga Zois), 5 inkunabul, obsežno zbirko drobnega tiska in okoli 700 zemljevidov. Knjižnica hrani in posreduje tudi muzejski arhiv (1821-1945). Sodobna literatura v muzejski knjižnici v glavnem zajema področja, s katerimi se ukvarja matična ustanova – arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, uporabna umetnost, numizmatika, muzeologija, konservatorstvo in restavratorstvo.

Valvasoriana (foto: T. Lauko)

V knjižnici pripravljamo tedenske knjižne novosti, vitrine meseca, priložnostna predavanja ali vodstva po knjižnici, o vsem tem uporabnike obveščamo tudi na facebook strani knjižnice. Med našimi uporabniki so v glavnem muzejski delavci, zunanji raziskovalci in študenti, zelo veseli pa smo tudi, kadar nas obiščejo šolarji, otroci iz vrtca in starejši. Gradivo je na voljo za izposojo v čitalnici, velik del gradiva izposojamo tudi na dom. Članarine ne zaračunavamo.

Vitrina meseca o Ivanu Cankarju, december 2018 (foto: M. Hreščak)

Vabljeni, ljubitelji knjižnic!

 

Skip to content