Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto na spletni platformi Google Arts & Culture

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto na spletni platformi Google Arts & Culture
5. 12. 2023
Darja Peperko Golob
Knjižnica Miran Jarca Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je kot knjižnica z zelo bogatim fondom domoznanskega gradiva in kulturne dediščine, hranjene v Posebnih zbirkah Boga Komelja, v letu 2022 vključila v mednarodno okolje Google Arts & Culture, ki je nekomercialna spletna platforma, na kateri se predstavljajo kulturne ustanove in umetniki po vsem svetu. Njen namen je ohraniti in prenesti svetovno umetnost in kulturo na splet, da sta dostopni vsakomur, kadarkoli in kjerkoli.

Pestro razstavno dejavnost, s katero v ožjem in širšem okolju predstavljamo dragoceno knjižnično domoznansko gradivo, smo, poleg že uveljavljenih klasičnih in sodobnih načinov, želeli nadgraditi z novo storitvijo, s katero bi se kot knjižnica še malo drugače približali vsem generacijam uporabnikov domoznanskih vsebin. Po vzoru Narodne in univerzitetne knjižnice smo se odločili za vstop v virtualno svetovno družbo muzejev, galerij, knjižnic in sorodnih kulturnih ustanov z bogatimi kulturno dediščinskimi fondi. Po sprejetju novomeške knjižnice kot prve slovenske splošne knjižnice v to eminentno kulturno okolje in opravljenih formalnih obveznostih pristopa smo se v letu 2023 lotili izvedbe spletnih razstav. V začetku je nova storitev terjala precej odkrivanja novih obzorij zlasti pri vnosu gradiva, tj. pri pripravi za objavo na platformi Google Arts & Culture, pri čemer so nam bili v pomoč nasveti in izkušnje Narodne in univerzitetne knjižnice.

Sama platforma ponuja vsa orodja in tehnologijo, s pomočjo katere lahko svoje kulturne zaklade predstavimo spletni publiki po vsem svetu. Tehnična podpora je brezplačna in ponuja širok spekter opreme za digitalizacijo, strojno in programsko opremo za obdelavo, hranjenje in ustvarjanje digitalnih vsebin, kot so slike, zvočni in video posnetki, panoramski zajemi, virtualni sprehodi in 3D modeli. Zelo jasna so tudi določila o kakovosti in velikosti ter avtorskih pravicah digitaliziranih vsebin, ki jih je potrebno upoštevati že pri skrbni pripravi materialov, ki jih vnesemo v zbirko. Za pomoč pri nejasnostih pa je vedno na voljo  koordinator spletne platforme, ki skrbi tudi za končno realizacijo projektov.

Tako ustvarjena zbirka digitalnih vsebin tvori izhodišče za oblikovanje spletnih razstav oziroma zgodb, s katerimi predstavljamo našo kulturno dediščino. V posamezno zgodbo se dodaja slikovno, video in zvočno gradivo, ki je vključeno v zbirko, ter kratke opise, vsebino pa se lahko povezuje tudi z vsebinami ostalih ustvarjalcev na platformi Google Arts and Culture ter ostalimi Googlovimi storitvami (npr. Google maps). Vsa vsebina se vnaša v angleškem jeziku, platforma pa omogoča dodajanje ostalih jezikov, med njimi tudi slovenščine.

Doslej sta, v letu 2023, ugledali luč sveta dve atraktivni spletni razstavi v angleškem in slovenskem jeziku, ki sta ju vsebinsko in tehnično pripravili sodelavki Knjižnice Mirana Jarca, Mateja Kambič in Alenka Murgelj, v nastajanju pa je že tretja domoznansko literarna zgodba. Delo poteka nekoliko drugače kot pri že poznanih spletnih portalih, kot sta npr. Kamra in Obrazi slovenskih pokrajin. Najprej je potrebno v Googlovo preglednico vnesti vse nujne in potrebne metapodatke, s storitvijo Google Cloud pa je olajšan uvoz digitalnih vsebin na platformo. Za oblikovanje spletnih razstav je znotraj Googlovega Kulturnega inštituta na voljo urejevalnik zgodb, ki vsebuje nekaj vnaprej pripravljenih predlog, ki olajšajo oblikovanje in urejanje razstav oz. zgodb.

Kot prva je v mesecu maju kot rezultat enoletnih prizadevanj nastala spletna razstava z naslovom »Šestdeseta leta v Novem mestu«. Gre za virtualni prikaz v fotografski objektiv ujetega mestnega utripa iz obdobja šestdesetih let 20. stoletja v Novem mestu: mestnih sosesk, zlasti pa starega mestnega jedra, stavb, vedut, nekdanjih dejavnosti in dogajanja. Veliko teh podob iz vsakdanjega življenja nekoč v Novem mestu je že utonilo v pozabo, kar pa se je ohranilo, je danes videti precej drugače. Fotografije, ki so bile nekoč večinoma objavljene v lokalnem časopisju, danes hrani Knjižnica Mirana Jarca v zbirki starih fotografij.

Spletna razstava Šestdeseta leta 20. stoletja v Novem mestu

Spletna razstava Šestdeseta leta 20. stoletja v Novem mestu

Na dan 13. julija, ko je poteklo natanko sto štirideset let od rojstva ilustratorja in slikarja Hinka Smrekarja, pa je bila na platformi Google Arts & Culture objavljena še druga spletna razstava novomeške knjižnice »Martin Krpan: zgodba o prvem slovenskem super junaku«. Razstava v spletnem okolju je bila pripravljena v sklopu večje obeležitve te obletnice, ki je vključevala tudi ulično razstavo v mestnem jedru Novega mesta ter izdajo umetniškega koledarja Smrekarjevih ilustracij Martina Krpana za leto 2024. Zgodbo, ki je nastala izpod peresa Frana Levstika, je leta 1917 kot prvo slovensko slikanico z ilustracijami oplemenitil slikar, ilustrator in karikaturist Hinko Smrekar. Ilustracije, ki danes sodijo v sam vrh slovenskega ilustratorstva, so bile v preteklosti v sklopu razstave slovenskih impresionistov razstavljene v Parizu in Pragi, v sklopu retrospektivne razstave o Hinku Smrekarju v Ljubljani ter v okviru knjižničnega projekta Knjigotapljenje samostojno na Dunaju. Tako sedaj trinajst ilustracij, ki jih v izvirniku hranimo v novomeški knjižnici, na ogled ponujamo še v digitalni obliki na portalu Google Arts & Culture.

Spletna razstava o ljudskem junaku Martinu Krpanu

Spletna razstava o ljudskem junaku Martinu Krpanu

Obe digitalni razstavi, dostopni tudi na spletni strani knjižnice, sta bili doslej deležni velike pozornosti javnosti. Prva, ki je iz pozabe iztrgala številne foto utrinke Novega mesta, kot je izgledalo in se v njem živelo nekoč, je bila opažena in izjemno dobro obiskana predvsem v lokalnem okolju. Druga, ki predstavlja tako pri nas kot v svetu eno najbolj prepoznavnih slovenskih likovnih del, pa je seveda zajela mnogo širši krog spletnih obiskovalcev. Googlova storitev namreč omogoča tudi spremljanje dogajanja ter obiska spletnih razstav in profila v okviru sistemsko določenih parametrov enkrat mesečno. Tako lahko dobimo vpogled v samo obiskanost naših razstav in zbirke, kako obiskovalci dostopajo do vsebin, kaj jih najbolj pritegne in katere vsebine spremljajo bolj poglobljeno. Kot zanimivost smo med drugim ugotovili, da ima slovenski e-Martin Krpan takšno moč, da je imel obiske iz Ugande, Koreje, Jordanije, Indije in drugih daljnih dežel, ter da se Novomeščani danes nostalgično spominjajo ali čudijo snežnemu rekordu v Novem mestu pred šestdesetimi leti.

Skip to content