Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnice, kot jih niste vajeni: kako se razvijajo ustanove za izposojo knjig

Knjižnice, kot jih niste vajeni: kako se razvijajo ustanove za izposojo knjig

V zadnjih desetletjih so se mesta po ZDA soočila s povečanjem prebivalstva, priseljevanjem, večjo raznolikostjo in višjimi stopnjami brezdomstva. Mestne splošne knjižnice so se odzvale na te spremembe, prilagajale svoje zbirke, programe in stavbe potrebam spreminjajočih se skupnosti. Sonia Alcántara-Antoine, predsednica Združenja splošnih knjižnic in izvršna direktorica knjižnice okrožja Baltimore, poudarja, da knjižnice niso nikoli statične in se nenehno prilagajajo. Se pravi, da so proaktivne.

Knjižnice so postale “fundamentalno hiper-lokalne,” kar pomeni, da se osredotočajo na potrebe svojih skupnosti. Poleg tradicionalnih knjižničnih storitev nekatere knjižnice zaposlujejo socialne delavce za pomoč brezdomcem ali delujejo kot središča za odpornost na podnebne spremembe.

Poročilo Združenja splošnih knjižnic iz leta 2022 razkriva, da več kot dve tretjini knjižnic ponuja pomoč pri volitvah, medtem ko več kot tri od štirih nudijo karierno svetovanje. Brooks Rainwater, predsednik in izvršni direktor Svetovnega združenja mestnih knjižnic, poudarja, da so knjižnice središča skupnosti, ki spodbujajo napredek.

Primeri inovacij v knjižnicah v Seattlu in Filadelfiji vključujejo programe, kot je Pomoč pri domači nalogi, nakup knjig v manj govorjenih jezikih in vzpostavitev učenja kuhanja. V nekaterih mestih so uvedli ukrepe, kot je odprava zamudnin, da bi povečali dostopnost knjižnic za vse prebivalce.

Kljub rednim grožnjam s proračunskimi rezi Rainwater opozarja, da so finančne težave v zadnjih letih manjše zaradi kratkoročnih političnih ukrepov, kot je Zakon o ameriškem načrtu za reševanje iz leta 2021. Vendar mnoge knjižnice še vedno potrebujejo dolgoročne naložbe v infrastrukturo.

V sklepu poudarja, da so naložbe v knjižnice ključne in bodo prinesle dobičke mestom, ter poziva k podpori knjižnic kot pomembnih ustanov v skupnosti.

Povzetek članka Not your mother’s library: How book-borrowing institutions are evolving avtorja Kalena Thomhave, objavljeno v

Skip to content