Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož med štirimi najboljšimi zelenimi knjižnicami na svetu

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož med štirimi najboljšimi zelenimi knjižnicami na svetu
19. 5. 2021
Marinka Vnuk
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Na natečaju za najboljšo zeleno knjižnico na svetu (IFLA Green Library Award 2021) se je Knjižnica Ormož s predstavitvijo Zelena knjižnica združuje lokalno skupnost na poti do trajnostnega razvoja (Green Library – Uniting Local Community on the Road to Sustainability) uvrstila v ožji izbor za omenjeno nagrado, med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu.

Otroci sedijo pod drevesom
Raziskovalna odprava po knjižničnem vrtu-Deca fkup na knižni kup 2

Natečaj je namenjen knjižnicam, ki so zasnovane tako, da imajo karseda najmanjši vpliv na naravno okolje, in/ali s svojim delovanjem oziroma programom bistveno pripomorejo k ozaveščanju o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. V letu 2021 se nagrada prvič podeljuje v dveh kategorijah: za najboljšo zeleno knjižnico in za najboljši projekt Zelena knjižnica. Med prijavljenimi 33 knjižnicami z vsega sveta so ocenjevalci izbrali osem knjižnic, po štiri v vsaki kategoriji, ki najbolje predstavljajo prispevek knjižnic h globalnim ciljem Združenih narodov (Agenda 2030) ter vrednotam in ciljem IFLA‑e, obenem so pa znale to svojo dejavnost tudi najbolj kvalitetno predstaviti.

Štorklja na trati pred stavbo
Redni gostje na knjižničnem vrtu – štorklje

V kategoriji najboljših zelenih knjižnic si je svoje mesto poleg Hobsons Bay Libraries (EnviroCentre) – Altona iz Avstralije, The Edmonton Public Library – Edmonton iz Kanade in Pingshan Library – Shenzhen iz Kitajske priborila tudi ormoška knjižnica, ki jo že dolga leta vodi direktorica Milica Šavora, ki je tudi idejni vodja projekta, ki se je pričel s selitvijo knjižnice iz ormoškega gradu v prostore starega vrtca med leti 2014 in 2015. Prenovljeno energetsko varčno zgradbo, zeleno okolico z zeliščnimi in trajnostno zasajenimi cvetličnimi gredicami, letno teraso z brajdami in obširnimi travnatimi površinami je skupaj z zaposlenimi, lokalnimi strokovnjaki in obiskovalci knjižnice uspešno združila s kvalitetnim in za obiskovalce zelo privlačnim zelenim programom in knjižnico popeljala na njeno zeleno pot.

Stavba in zeliščni vrt
Zeliščna in cvetlična gredica ob knjižnici

Knjižnica s svojimi programi bistveno prispeva k vseživljenjskemu učenju odraslih, dvigu kvalitete življenja, ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, izboljšanju ekološke osveščenosti, zagotavljanju socialne vključenosti in občutka pripadnosti skupnosti. Povezuje lokalne strokovnjake in uporabnike storitev knjižnice vseh starosti, ki izmenjujejo mnoga raznolika znanja, spoznavajo različne vidike zdravega življenjskega sloga, seznanjajo se s pomembnostjo ohranjanja narave in utrjujejo sodelovanja v lokalni skupnosti.

Ženska pobira zelišča
Pobiranje zelišč z zeliščnih gredic na knjižničnem vrtu

Od leta 2016 glavni del poletnega programa za odrasle predstavljajo Četrtkovi zeleni popoldnevi, na katerih obiskovalci pridobivajo in izmenjujejo različne veščine in znanja; sestavljajo jih predavanja o t. i. zelenih temah, zeliščih in zdravem načinu življenja, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, pohodi po naravi, predstavitve strokovne literature, zaključijo se pa z ogledom primera dobre prakse v Sloveniji, kjer si obiskovalci ogledajo ekološke kmetije, botanični vrt itd.

Degustacija vina
Vinske zgodbe z priznanimi slovenskimi enologi

V sklopu Četrtkovih zelenih popoldnevov je bilo v petih letih izvedenih 43 dogodkov za odrasle. V sklopu projekta Zelena knjižnica so bila izvedena tudi številna predavanja, predstavitve in promocije knjig z zelenimi vsebinami, sklop predavanj „Vinske zgodbe“ ter sklenjena mnoga sodelovanja in izvedeni projekti, predavanja in delavnice z namenom širjenja zelene pismenosti in vzdrževanja psihofizičnega zdravja ter kakovosti življenja.  Pomembno vlogo vzpodbujanja trajnostnega razvoja ima knjižnica tudi s svojimi programi ohranjanja in promoviranja nesnovne kulturne dediščine, kot so čebelarstvo, apiterapija, lončarstvo, pletarstvo, klekljanje.

Otroci telovadijo
Plesno-gibalna pravljična urica-Deca fkup na knižni kup

Tudi pravljične ure postajajo vedno bolj zelene. Vanje se vključuje razgibavanje, ples, jogo, gibalno-senzorne igre, uporabo naravnih in recikliranih materialov pri ustvarjalnih delavnicah, v letu 2020 pa so bile med drugim v vseh štirih organizacijskih enotah knjižnice izvedene še pravljične ure, kjer so otroci lahko spoznavali delo zeliščarja. V poletnem času je pa knjižnica za otroke pripravila strnjeni 14-dnevni program pod naslovom Deca fküp na knjižni küp, kjer so med drugim spoznavali tudi knjižnični vrt ter živali in rastline na njem.

Predstavitev čebelnjaka
Čebelnjak na knjižničnem vrtu

S pomočjo lokalnih strokovnjakov knjižnica pripravlja čajne mešanice in med, s katerimi promovira domače literate in knjižnico samo, na knjižničnem vrtu je postavljen čebelnjak, iz brajd se prideluje sok, ki se postreže na prireditvah. Na letni terasi je postavljena miza za namizni tenis, ki je namenjena rekreaciji, vsako jutro pa teraso obišče tudi lokalna Šola zdravja – Knjiga, ki tam izvaja polurno jutranjo vadbo in to v prav vsakem vremenu. Redni obiskovalci so tudi razne živali, kot so štorklje, veverice, ježi, čmrlji, metulji …

Kozarec medu in knjige
Knjižnični med se uporablja za promoviranje domačih literatov

Z omenjeno uvrstitvijo v najožji izbor za nagrado IFLA-e je ormoška knjižnica utrdila ugled zelenega knjižničarskega gibanja v Sloveniji, saj je visoko uvrstitev za nagrado v letu 2019 dosegla že Knjižnica Šentvid, ki deluje v sklopu Mestne knjižnice Ljubljana. Dosežek obeh knjižnic priča o tem, kako kvalitetne zelene programe izvajata obe slovenski knjižnici, ki torej po mednarodnih merilih spadata v sam svetovni vrh.

Zmagovalca nagrade bosta razglašena na virtualnem Svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu, ki bo potekal med 17. in 19. avgustom 2021. Že dosedanji dosežek je pa tako Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož z vsemi njenimi zaposlenimi kot tudi celotni lokalni skupnosti v velik ponos.

Ljudje sedijo pod streho in klepetajo
Četrtkovi zeleni popoldnevi potekajo na letni terasi knjižnice

Več o zeleni knjižnici v Ormožu lahko izveste tukaj, o nagradi IFLA Green Library Award pa na povezavi.

Skip to content