Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije
25. 7. 2022
Ana Peklenik
Andragoški center Slovenije
Ana Peklenik

Ali kdaj med iskanjem gradiva v COBISS naletite na podatek, da je določen naslov na voljo le na Andragoškem centru Slovenije? Srčno upam, da potem ne prenehate z raziskovanjem, ampak si želite knjigo izposoditi še bolj kot prej. Osrednja nacionalna ustanova za izobraževanje odraslih ima namreč pravo knjižnico. Knjižničarka imam še številne druge naloge, najraje pa zbiram, obdelujem, hranim in posredujem enote s polic in nazaj. Naša knjižnica je zaživela kmalu po začetku delovanja Andragoškega centra leta 1992. Mesto prvega knjižničarja je zavzel Peter Monetti, dobro znan vsem, ki sta študirali andragogiko in podobne smeri.

Od tedaj je Knjižnica ACS nepogrešljiv vir informacij za vse, ki se formalno ali neformalno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem. Zlasti slednje in izobraževanje starejših postajata v času sodobnih družbenih sprememb vse bolj aktualni. Zato je naloga naše knjižnice med drugim tudi ozaveščati javnost o pomenu tega področja. Vodstvo zavoda ima vsa leta delovanja poseben posluh za nabavo novega gradiva in druge tovrstne dejavnosti. Na Facebook-u dnevno objavljamo zanimive misli in informacije. Promoviramo branje kot pomembno podlago za pridobivanje znanja.

V našo knjižnico poleg zaposlenih, ti se namreč v veliki meri ukvarjajo z raziskovalno-razvojnim delom, prihajajo študenti andragogike, pedagogike ter drugih humanističnih in družboslovnih študijskih programov. Način delovanja in poti k nam enkrat letno predstavimo študentom pedagogike/andragogike. Zaloga knjižničnega gradiva pa ponuja priložnosti tudi strokovnjakom številnih drugih področij. Dobro zastopana področja so psihologija, sociologija, komunikacija in vodenje. Zelo bogata je naša referenčna polica. Čeprav se krepi prepričanje, da je vse mogoče dobiti na spletu, je knjiga zanesljivejši vir temeljnih informacij in definicij.

Knjižnica ACS
Pogled v knjižnico (foto: Darijan Novak)

Kot predstavniki nacionalnega javnega zavoda zaposleni na Andragoškem centru Slovenije pogosto sodelujemo s podobnimi ustanovami iz tujine. Njihovi predstavniki so navdušeni nad dejstvom, da imamo knjižnico, specializirano za izobraževanje odraslih. Dodatno jih preseneti podatek, da je v njej veliko tujejezičnega gradiva, tudi iz njihove države. Pred nekaj leti smo posneli video, da bi knjižnico pokazali strokovni in splošni javnosti. Dodatna motivacija za vse, ki učenje razumejo kot vseživljenjsko dejavnost, je podatek, da je kljub specialnosti naša knjižnica dostopna vsem, da ne zaračunavamo članarine in da imamo prilagodljiv delovni čas. Res pa je, da se je treba za obisk dogovoriti vnaprej.

Dobrodošli!

 

Skip to content