Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Ključni elementi razvijanja umetnointeligenčne pismenosti

Ključni elementi razvijanja umetnointeligenčne pismenosti

Da bi lahko ocenjevali izdelke umetne inteligence (UI), jo morajo uporabniki najprej razumeti in postati vešči na tem področju. Umetnointeligenčna pismenost obsega poznavanje, razumevanje, uporabo in vrednotenje umetne inteligence ter upoštevanje etičnih vprašanj. Osebe, ki so umetnointeligenčno pismene, razumejo temeljne koncepte UI, kot so strojno učenje, obdelava naravnega jezika in nevronske mreže.

Da bi študente, raziskovalce in predavatelje opremili s potrebnimi veščinami za krmarjenje po tem zapletenem področju, morajo knjižnice prednostno razvijati vire za usposabljanje, ki posameznikom omogočajo natančno preverjanje informacij v zvezi z aplikacijami UI. Ko uporabniki knjižnic razumejo zmožnosti in omejitve umetne inteligence, lahko pravilno ocenijo orodja in vire, ki jih poganja umetna inteligenca.

Koncepti umetnointeligenčne pismenosti se lahko poučujejo na številnih področjih pismenosti, kot so informacijska, medijska in digitalna pismenost. Ni treba biti računalniški strokovnjak, da bi pripravili delavnice o umetnointeligenčne pismenosti ali se jih udeležili. Bistvo umetnointeligenčne pismenosti ni v tehničnem strokovnem znanju, temveč v spodbujanju kritičnega mišljenja.

Poleg temeljnega razumevanja konceptov umetne inteligence je torej ključna sposobnost kritičnega vrednotenja tehnologij umetne inteligence.

V prispevku Key components of developing AI literacy at your institution je navedenih nekaj tehnik za začetek tega procesa, skupaj s strukturiranimi vprašanji, prilagojenimi za usmerjanje netehničnih posameznikov.

Skip to content