Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Ključne komponente razvoja umetnointeligenčne pismenosti

Ključne komponente razvoja umetnointeligenčne pismenosti

Knjižničarji so nepogrešljivi pri oblikovanju prihodnosti, kjer informacij, ustvarjenih z umetno inteligenco, ni le v izobilju, temveč so te tudi verodostojne, zanesljive in dostopne.

V dobi, ko se informacije ustvarjajo in širijo v velikem obsegu, je vzpon umetne inteligence bistveno spremenil način dostopa do informacij in interakcije z njimi. Vendar se z naraščajočo odvisnostjo od vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca, pojavlja pereče vprašanje zaupanja uporabnikov v pristnost in verodostojnost informacij. Vsebine, ki jih ustvarja umetna inteligenca, uporabnikom pogosto predstavljajo zapleteno mrežo informacij, po kateri se je težko znajti.

Poleg tega lahko nepreglednost algoritmov umetne inteligence in pomanjkanje preglednosti v postopkih odločanja pri uporabnikih vzbudita skepso in dvom. Kako zanesljive so informacije, ki jih ustvarja umetna inteligenca? Kateri so okviri za ocenjevanje verodostojnosti tehnologij umetne inteligence?

V tem kontekstu so knjižničarji, znani po svojem strokovnem znanju pri urejanju, preverjanju in razširjanju informacij, v edinstvenem položaju, da premostijo vrzel med uporabniki in informacijami, ustvarjenimi z umetno inteligenco. Knjižničarji lahko služijo kot tolmači in posredniki ter omogočajo globlje razumevanje zapletenosti tehnologij umetne inteligence in njihovega vpliva na iskanje informacij. Knjižničarji lahko tudi povečajo zaupanje uporabnikov z razvijanjem umetnointeligenčne pismenosti in zagovarjanjem preglednosti sistemov z umetno inteligenco.

Še poudarki iz vsebine:

  • izobraževanje uporabnikov: umetnointeligenčna pismenost v kampusu,
  • vrednotenje in razvoj pojasnjevanja,
  • vrste razlag sistemov umetne inteligence,
  • ključne sestavine pojasnjevanja,
  • knjižničarji lahko gradijo zaupanje v tehnologijo umetne inteligence.

Več v članku Key components of developing AI literacy at your institution.

Skip to content