Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kalibar

Kalibar

Izšla je nova številka časopisa Kalibar, ki ga izdaja Društvo knjižničara Karlovačke županije.

Tema številke: Vseživljenjsko izobraževanje in strokovno usposabljanje knjižničarjev.

Knjižničarji morajo pri svojem delu slediti spremembam v družbi in razvoju tehnologije ter novimi družbenimi in človeškimi potrebami, zato je nujno nenehno izobraževanje, izboljševanje in dopolnjevanje znanj in veščin, kar ni lahka naloga.

Sam razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, količina informacij, ki s tem postanejo dostopni vsem in nujnost razvijanja kritičnega mišljenja, da ne govorimo umetne inteligence, ki po mnenju nekaterih velja za začetek tretje industrijske revolucije, so knjižničarji prisiljeni spreminjati poslovne paradigme, da bi lahko sledili potrebam uporabnikov knjižnice.

Zato so v aktualni številki opisi različnih izobraževanj. Poleg njih lahko preberete tudi aktualne novice iz knjižničarstva iz splošnih in šolskih knjižnic.

Aktualna številka Kalibra

Aktualna številka revije Kalibar

Nova številka je dostopna na povezavi.

Skip to content