Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kako zatiranje in rušenje knjižnic uničuje narod

Kako zatiranje in rušenje knjižnic uničuje narod

Članek Why Suppression of Libraries Corrupts a Nation obravnava uničenje ukrajinskih knjižnic med rusko invazijo na Ukrajino, pri čemer poudarja vlogo knjižnic kot akterjev državne obrambe in humanitarne pomoči.

Uničenje knjižnic, kot na primer regionalne znanstvene knjižnice Kherson, predstavlja strateški napad Rusije na ukrajinsko kulturo in relevantnost informacij. Knjižnica Kherson je bila Ukrajincem znana kot »Gončarivka« in je pred vojno hranila zbirke v 45 jezikih. Kot edino državno skladišče etnografskih in zgodovinskih virov o južni Ukrajini je hranila zapise o novejši zgodovini Krima, ukrajinskega ozemlja, ki ga je Rusija priključila in okupirala leta 2014. Nekatere od teh zapisov bi lahko uporabili na sojenjih pred sodiščem. Uničenje knjižnice Goncharivka je le eden od mnogih takih incidentov v Ukrajini.

Avtorja opozarjata tudi na globalne trende zatiranja knjižnic (primeri v Ameriki) in poudarjata odgovornost skupnosti pri ohranjanju integritete knjižničnih zbirk. Obravnavata tudi subtilnejše oblike manipulacije zgodovine in informacij v knjižnicah ter poudarjata potrebo po resničnem posredovanju dogodkov in zgodovine v knjižničnem okolju.

Uničenje knjižnice je prikazano tudi na YouTube.

Skip to content