Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kako knjižnice pomagajo pri doseganju enakosti spolov

Kako knjižnice pomagajo pri doseganju enakosti spolov
8. 3. 2022

Ob mednarodnem dnevu žena 2020 je IFLA objavila besedilo, ki osvetljuje vlogo knjižnic pri doseganju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk.

Logotip

Leta 2020 je minilo natanko 25 let odkar so se države članice Združenih narodov in mednarodna družba zavezali k Pekinški deklaraciji in izhodiščem za ukrepanje – ambicioznemu načrtu za doseganje enakosti spolov. Omenjena študija IFLE preučuje, v kolikšni meri so vlade v svoja prizadevanja za dosego zavez vključile knjižnice. Obravnava tudi vprašanja, pri katerih imajo informacije pomembno vlogo.

Pekinška deklaracija in izhodišča za ukrepanje določajo celovit načrt za doseganje enakosti spolov na 12 ključnih področjih, od revščine žensk do izobraževanja in usposabljanja ter od udeležbe žensk v gospodarstvu do blaginje deklic. V četrt stoletja od sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje je bil dosežen določen, čeprav ne zadosten, napredek pri reševanju vprašanja enakosti spolov po vsem svetu. V okviru 25-letnega pregleda so sodelujoče države predložile nacionalna poročila s podrobnostmi o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje deklaracije in izhodišč. Primerjava, kako ta poročila vključujejo in omenjajo knjižnice, je edinstvena priložnost, da dobimo pregled nad tem, kako vlade po svetu izkoriščajo potencial knjižnic, da bi prispevale k enakosti spolov in krepitvi vloge žensk.

Opravljena je bila kratka študija, v kateri so primerjali nacionalna poročila. Izsledki so objavljeni v informativnem poročilu IFLA za leto 2020. Obstaja več ciljev in predlaganih ukrepov, pri uresničevanju katerih lahko knjižnice veliko pomagajo. Zmanjševanje nepismenosti žensk, vseživljenjsko izobraževanje, dostop do zdravstvenih in pravnih informacij, ozaveščanje in boj proti negativnim stereotipom – vse to so področja, na katerih se cilji, opredeljeni v načrtu, ujemajo z delom in cilji knjižnic.

Poročilo IFLA obravnava:

  • kako različna nacionalna poročila o izvajanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje upoštevajo knjižnice in knjižnične storitve;
  • katera so ključna področja sodelovanja knjižnic in intervencij v podporo enakosti spolov;
  • kakšne vloge prevzemajo različne knjižnice v projektih za krepitev vloge žensk.

Celoten dokument je dostopen na povezavi.

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Hannah Busing (Unsplash)

Skip to content