Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Kako razvijati umetnointeligenčno pismenost

Kako razvijati umetnointeligenčno pismenost
30. 8. 2023
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Vzpon ChatGPT in drugih programov umetne inteligence je priča o rastočih etičnih in informacijskih pomislekih glede umetnointeligenčne pismenosti. Pred kratkim so nekateri znanstveniki in vodilni v tehnološki industriji objavili odprto pismo, v katerem pozivajo k ustavitvi razvoja umetne inteligence, dokler je človeška infrastruktura ne bo bolje absorbirala. Mnogi že delajo na tem, da bi postavili temelje z razvojem nabora orodij in veščin, znanih kot »umetnointeligenčna pismenost«.

Knjižničarji bodo nedvomno na čelu poučevanja umetnointeligenčne pismenosti in nekateri so to že. Ena izmed teh je Nicole Hennig, knjižničarka in strokovnjakinja za uporabniško izkušnjo in nastajajoče tehnologije, ki poučuje ALA eLearning webinar na temo “Umetnointeligenčna pismenost: uporaba orodij ChatGPT in umetne inteligence pri poučevanju.” Nicole ponuja knjižničarjem konkretno oporo v umetni inteligenci in področje umetnointeligenčne pismenosti ter vire, potrebne za dohajanje tega razvoja.

Ko bomo bolje razumeli te tehnologije, jih bomo znali uporabljati učinkovito in etično. Umetnointeligenčna pismenost je zdaj obvezna spretnost.

O informacijski pismenosti in umetnointeligenčni pismenosti ter ujemanju in razlikovanju med njima si lahko preberete v članku A Tech Librarian Explains How to Build AI Literacy. AI literacy is now a must-have skill. Here’s how to develop it.


MNENJE TERMINOLOŠKE SEKCIJE glede rabe novega termina umetnointeligenčna pismenost:

Strinjamo se z vami, da gre pri pojmu, ki ga označuje angleški termin AI literacy, za vrsto pismenosti (podpomen 1. pomena v SSKJ2 je ‘znanje (uporabe), obvladovanje česa sploh’), zato je ustrezno jedro termina pismenost. Za angleški termin AI oz. v razvezani obliki artificial intelligence je ustaljen slovenski termin umetna inteligenca. V Terminološkem slovarju s področja umetne inteligence je umetna inteligenca definirana kot ‘zmožnost stroja za opravljanje nalog, ki jih človek izvaja s pomočjo inteligence, in sicer s procesi, ki so pri človeku opisani kot mišljenje, učenje, načrtovanje, sklepanje in kreativnost’. O ustreznosti tega termina smo pisali tudi v terminološkem odgovoru Umetna inteligenca.

Predlagali ste termin pismenost umetne inteligence, ki pa je nekoliko dvoumen, saj bi lahko razumeli, da gre za pismenost, ki jo ima umetna inteligenca, kar pa seveda ne označuje vsebine pojma. Zato predlagamo, da kot določilo raje uporabite pridevnik umetnointeligenčni, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in je že del terminov, kot so npr. umetnointeligenčni sistem, umetnointeligenčna slikovna analitika. S pridevnikom v levem prilastku (umetnointeligenčni) ustrezno določimo samostalniško jedro (pismenost). Enako je v primeru angleškega termina machine translation literacy, za katerega smo v Terminološki svetovalnici predlagali termin strojnoprevajalska pismenost (gl. odgovor Strojnoprevajalska pismenost).

Svetujemo vam torej, da za angleški termin AI literacy uporabljate slovenski termin umetnointeligenčna pismenost.

Terminološka sekcija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Skip to content