Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Journal of New Librarianship

Journal of New Librarianship
23. 5. 2022
Katarina Jesih Šterbenc
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Uredništvo revije je prepričano, da imajo knjižnice ključno vlogo pri zagovarjanju odprtega dostopa do informacij, zato zagotavljajo prostor za objavljanje interdisciplinarnih znanstvenih raziskav, ki ne sodijo v ozko predmetno specializacijo že obstoječih revij.

Na voljo je nova številka revije, ki vsebuje kolumne s področja stroke, recenzije knjig, eseje in recenzirane članke. Med drugim članek o ponovnem razmisleku o knjižničnih storitvah, besedilo o storitvah knjižnice med pandemijo in še več strokovnih prispevkov. Za branje je na voljo na povezavi.

Skip to content