Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Javni razpis za podelitev Trubarjevih priznanj v letu 2022

Javni razpis za podelitev Trubarjevih priznanj v letu 2022
10. 8. 2022

Med številnimi nalogami, ki jih opravlja Narodna in univerzitetna knjižnica, je v prvi vrsti skrb za gradivo, ki tvori slovensko pisno kulturno dediščino in je konstitutivni del identitete slovenskega naroda. S tem zagotavljamo dostopnost gradiva za študij in raziskovanje, ki spodbujata znanstveno, kulturno in umetniško produkcijo jutrišnjega dne.

Nadvse veseli smo, ker pri ohranjanju pisne kulturne dediščine slovenskega naroda nismo sami. Hvaležni smo vsem posameznikom in organizacijam, ki nam pomagajo pri zbiranju, ohranjanju in promociji gradiva. Zato že od leta 2008 podeljujemo Trubarjeva priznanja za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Podeljujemo ga posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali oziroma imajo pomembne zasluge za varovanje in ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine. Trubarjevo priznanje je v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. Priznanja podeljuje posebna komisija, ki bo pobude zbirala na podlagi javnega razpisa za podelitev Trubarjevih priznanj.  

Besedilo razpisa je objavljeno na povezavi

Oddaja predlogov:
Vsak predlog mora biti poslan v ločeni zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS – TRUBARJEVO PRIZNANJE 2022« najkasneje do 23. septembra 2022 (datum poštnega žiga) na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za podeljevanje Trubarjevih priznanj
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prosimo, da pobudniki vloge pošljejo tudi v elektronski obliki na e-naslov. Za resničnost in točnost podatkov odgovarjajo pobudniki.

Pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: NUK

Skip to content