Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Jabolko navdiha

Jabolko navdiha
15. 12. 2022
Nebojša Tejić (STA)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil priznanja jabolko navdiha štirim izjemnim posameznicam, predanim slovenski besedi, knjigi in skupnosti.

Posebno priznanje predsednika Republike Slovenije so za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejele Združenje splošnih knjižnic in predsednica Vesna Horžen; Društvo Rastoča knjiga in predsednica mag. Marijana Kolenko; Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in generalna sekretarka Manca Perko.

Jabolko navdiha za življenjsko delo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem je prejela dr. Manca Košir.

Utemeljitve:

Jabolko navdiha za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejmejo štiri izjemne posameznice, predane slovenski besedi, knjigi in skupnosti.

Književnost in kultura imata v zgodovini in srcu slovenskega naroda posebno mesto. Od prvega zapisa v slovenskem jeziku v Brižinskih spomenikih do prvih slovenskih tiskanih knjig, Trubarjevih Abecednika in Katekizma, in časa, ko smo Slovenke in Slovenci naposled zaživeli v samostojni, neodvisni in suvereni državi, je minilo tisočletje. Pisala se je zgodovina človeštva, oblikovali so se narodi, rojevali so se imperiji in izginili, zgodila so se prelomna odkritja, nastajale so države. Slovenke in Slovenci smo skozi vso to – pogosto nam nenaklonjeno – zgodovino »stali inu obstali,« kakor je zapisal oče slovenskega knjižnega jezika, ker nikoli nismo izgubili zaupanja v svoj jezik in spoštovanja do njega. Skozi jezik in kulturo smo krepili svojo narodno samobitnost in samozavest, dokler nismo leta 1991 naposled ustanovili svoje države in kulture počastili z državnim praznikom, poimenovanem po našem največjem pesniku Francetu Prešernu. 

Pomen jezika in kulture za narod ter njune vloge pri izpolnitvi tisočletnih sanj zato s ponosom negujemo, da bodo Trubarjeve besede živele še naprej. To poslanstvo spoštljivo, odgovorno in navdihujoče izpolnjujejo štiri izjemne posameznice, predane slovenski besedi, knjigi in skupnosti. Temu so posvetile svoje življenje in to ljubezen delijo z ljudmi. Vodijo sijajne institucije in dejavnosti, ki s skupnostjo delijo 12 milijonov knjig; vsakoletno spodbujajo 140.000 otrok, da berejo, in 7.000 odraslih, da jim pri tem pomagajo; slovenski narod pa je tudi zaradi njihovega dela z 99,7-odstotno pismenostjo v svetovnem vrhu. Z navdihujočim delovanjem spodbujajo bralno kulturo na Slovenskem, zato je jabolko navdiha izraz iskrene hvaležnosti in priznanje njihovemu delovanju.

Jabolko navdiha za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejmeta Združenje splošnih knjižnic in predsednica Vesna Horžen.

Vesna Horžen vodi Združenje splošnih knjižnic od leta 2009. Nastalo je kmalu po ustanovitvi samostojne slovenske države, 27. februarja 1992, kot Zveza splošnoizobraževalnih knjižnic, danes pa povezuje 58 splošnih knjižnic na Slovenskem, ki svoj zaklad, kar 12 milijonov knjig, delijo z ljudmi v 1.085 krajih po Sloveniji, na 273 lokacijah in s 13 edinstvenimi bibliobusi. Združenje sodeluje tudi s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, s katerima podeljuje priznanja tistim slovenskim občinam, ki posebno pozornost namenjajo knjigi, bralni pismenosti in kulturi. Tako deluje tudi Vesna Horžen, ki je v svojem srcu knjižničarka, popolnoma predana svojemu poslanstvu, in ki verjame v magičnost knjižnic ter njihov pomen za posameznika in skupnost. »Knjižničarji verjamemo, da so splošne knjižnice slovensko nacionalno bogastvo. So tisti del vsake lokalne skupnosti, ki na različne načine združuje ljudi tako na področju kulture kakor tudi na področju izobraževanja. Predvsem pa z delovanjem v vsaki lokalni skupnosti oblikujejo tudi nacionalno zavest na državni ravni,« je prepričana Vesna Horžen, ki je leta 2015 prejela Čopovo diplomo za izjemni prispevek h krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter razvoju in uveljavitvi knjižnic. Zanjo so knjižnice veliko več od skladišč – pravi, da so preplet vsega, kar je v življenju posameznika. S svojim predanim vodenjem Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen ohranja te čudodelne partenone, kjer se v knjigah prepletajo resničnost in domišljija, minevanje in večnost z življenji nas vseh.

Jabolko navdiha je izraz iskrene hvaležnosti predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja Združenju splošnih knjižnic in predsednici Vesni Horžen za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem, ki so jo knjige sooblikovale že tedaj, ko Slovenke in Slovenci nismo imeli svoje države, imeli pa smo knjige v maternem jeziku in knjižnice, ki še danes čuvajo knjige za rodove, ki prihajajo.

Vesna Horzen in predsednik republike Borut Pahor. (Foto: Nebojša Tejić/STA)


Jabolko navdiha za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejmeta Društvo Rastoča knjiga in predsednica mag. Marijana Kolenko.

Mag. Marijana Kolenko je ravnateljica Osnovne šole Lava v Celju, prostovoljka in predsednica Društva Rastoča knjiga. Kot učiteljica je popolnoma predana svojemu poslanstvu ter svoje učenke in učence z raznovrstnimi projekti, med katerimi ima osrednje in posebno mesto prav Rastoča knjiga, uči, kaj pomeni biti človek. Domislila se je številnih projektov za mlade, prav vsi pa izhajajo iz ljubezni do književnosti in zavedanja, da je knjiga tlakovala pot slovenstvu do države in narodu do svetle, svobodne prihodnosti. »Zelo sistematično in usmerjeno razvijamo odlične lastnosti osebnosti človeka v upanju, da bomo za življenje pripravili bolj humane, bolj čuteče, bolj zavzete mlade ljudi, ki bodo razvili občutek za medsebojno pomoč, delovali pravično, strpno, etično-moralno, zdravo in samozavestno,« pove mag. Marijana Kolenko, ki je vse to združila v vodenje Društva Rastoča knjiga, s katerim po Sloveniji in zamejstvu širi vrednote, na katerih rodovi Slovenk in Slovencev gradimo skupno prihodnost. Rastoča knjiga, ki je nastala leta 2000, je pravzaprav projekt prihodnosti, ki temelji na poznavanju naše skupne preteklosti in zavedanju nje v sedanjosti. Njeno sporočilo je, da smo Slovenke in Slovenci kot narod rasli in zoreli s knjigo, še preden smo postali nacija s svojo suvereno državo, zato moramo knjigo spoštovati. »Rastoča knjiga nenehno poudarja in sporoča, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti – narod rasti,« poudarja dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige, ki ima svoje simbolno mesto v ljubljanskem parku Navje, kjer je kip deklice, ki je vsako leto modrejša za eno misel in tako simbolno raste z narodom, ko ta sega k zvezdam.

Jabolko navdiha je izraz hvaležnosti predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja Društvu Rastoča knjiga in njegovi predsednici mag. Marijani Kolenko za ljubezen do slovenske knjige in za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture, zaradi katere smo se Slovenke in Slovenci ohranili kot narod, ki danes živi svobodno in v lastni, samostojni in neodvisni državi.

Mag. Marija Kolenko in predsednik republike Borut Pahor. (Foto: Nebojša Tejić/STA)


Jabolko navdiha za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejmeta Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in generalna sekretarka Manca Perko.

Manca Perko je generalna sekretarka Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki že več kakor šestdeset let zaznamuje rodove osnovnošolk in osnovnošolcev. Bralno značko sta po češkem vzoru zasnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in učitelj Stanko Kotnik, danes pa to priljubljeno vseslovensko gibanje vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Srčika društva je Manca Perko, generalna sekretarka in strastna ljubiteljica knjig, ki si želi, da bi čim več otrok in mladih rado bralo. »S tem želimo predvsem razvijati bralno, knjižno in književno kulturo med otroki in mladino,« z zanosom pove Manca Perko, ki verjame, da bodo mladi »s knjigo v svet« stopili samozavestno in kot zrele, duhovno bogate osebnosti. Bralna značka spodbuja mlade, da bi v prostem času brali, od vsega začetka pa tvorno sodeluje s šolami, učitelji in knjižnicami, ki skupaj zvišujejo raven bralne pismenosti. V drugi polovici svojega prvega stoletja je živahna in priljubljena kot vselej. V vrtcih jo z otroki berejo vzgojitelji in starši, berejo jo osnovnošolci, da bi postali zlate bralke in bralci, nadaljujejo jo srednješolci, ko se srečujejo v literarnih klubih, in plemenitijo jo odrasli, ki so se pridružili projektu Medgeneracijsko branje. Bralni znački ob tem ne zmanjkuje zamisli, kako širiti ljubezen do branja – med njimi sta tudi projekt Nacionalni mesec skupnega branja in akcija Beremo skupaj. »Vse to ne bi bilo mogoče brez naše Mance Perko,« povedo njene sodelavke in sodelavci.

Jabolko navdiha je izraz hvaležnosti predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS in generalni sekretarki Manci Perko za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture, ki jo Bralna značka zaznamuje in utrjuje že več kakor 60 let kot osrednji in vseslovenski projekt, ki vsako leto povezuje okoli 140.000 otrok in 7.000 predanih mentorjev.

Manca Perko in predsednik republike Borut Pahor. (Foto: Nebojša Tejić/STA)


Jabolko navdiha za življenjsko delo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejme dr. Manca Košir.

Dr. Manca Košir je ena osrednjih osebnosti v sodobnem slovenskem kulturnem prostoru. Je novinarka, visokošolska učiteljica, pisateljica, prostovoljka in pripovedovalka, zaljubljena v življenje in književnost. Kot breza, milega, a močnega značaja, je vedno segala proti soncu, k novim obzorjem in spoznanjem. Od nekdaj se zaveda pomena slovenskega jezika in dragocenosti, da Slovenke in Slovenci lahko beremo v materinščini. Pred več kakor tridesetimi leti, ko to še ni bilo samoumevno, se je za to tudi aktivno zavzemala. Slutila je, da prihaja čas, ki ga je slovenski narod čakal že zelo dolgo. Vključila se je v razgibano družbenopolitično dejavnost in sodelovala v narodnoprebudnem gibanju, ki se je zavzemalo za slovensko osamosvojitev. Bila je med pobudniki ustanovitve Nove revije, kjer je bila dolgo članica uredništva. Vse to in še veliko več je počela s knjigo v eni roki in s peresom v drugi, saj je vedela, da smo narod, utemeljen s kulturo in jezikom. Svoje poslanstvo vidi kot nekakšen dobronamerni virus, ki med ljudmi širi ljubezen do branja, jezika in knjig. Pri tem je nadvse uspešna. Knjigo je kot magnet za srečevanje preizkusila že konec 90. let prejšnjega stoletja, ko je skupaj z Andragoškim centrom Slovenije ustanovila študijske krožke Beremo z Manco Košir, danes pa, med drugim, vsako drugo nedeljo v mesecu vodi večerna srečanja, namenjena zgodbam o knjigah in ljudeh. Knjige so dr. Manco Košir vodile v svet, ona pa se je vračala domov, k ljudem, da bi z njimi delila tisto, kar je tam našla. »Kdor bere, pač globlje vidi. Ker zna brati tudi lastno srce,« pripoveduje dr. Manca Košir, simbol vsega, kar je ljubezen do branja, in žlahtnosti, ki jo ljudem branje daje. Njeno življenjsko delo je pravzaprav delo velike ljubezni – do ljudi, kulture, jezika in knjige. Dr. Manca Košir živi za to, da ljubi in ker ljubi. To deli z ljudmi in ljudje to hvaležno sprejmemo in delimo naprej.

Jabolko navdiha je izraz iskrene hvaležnosti in občudovanja predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja dr. Manci Košir za njeno navdihujoče življenjsko delo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem, kjer bo vedno zvezda vodnica, po kateri se ozro ljudje, ki zvečer s knjigo razmišljajo o večnosti.

Manca Kosir in predsednik republike Borut Pahor. (Foto: Nebojša Tejić/STA)

Avdioposnetek celotne slovesnosti vročitve priznanj je na voljo na povezavi,  videoposnetek celotne slovesnosti na povezavi tu.

Skip to content