Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Izšla je nova številka revije Šolska knjižnica

Izšla je nova številka revije Šolska knjižnica
23. 4. 2021
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje

Letošnja prva dvojna številka prinaša prispevke za čas, ko pouk poteka na šoli, kot tudi tiste, ki prikazujejo, kako je mogoče seči do učencev tudi na daljavo, z njimi ohranjati stik in jim tako omogočiti, da ostanejo povezani s šolsko knjižnico. V rubriki Stroka in praksa se dotaknemo obravnave domačega branja, razvijanja bralnih veščin, vpliva branja na empatijo otrok, iskanja novih načinov, kako pridobiti bralce, in priprav na Cankarjevo tekmovanje.

Fotografija: uredništvo Šolske knjižnice

V drugem delu revije so prispevki, ki so nastali v času prvega vala epidemije in prikazujejo prve utrinke dela šolskih knjižničarjev na daljavo. Opisane so ideje za objavljanje na spletni strani, podpora učiteljem z informacijami, izvedba medpredmetnega sodelovanja na daljavo v obliki ure KIZ in tehničnega dne ter potrebe po samoizobraževanju. Prikažemo kako organizirati šolski kulturni dogodek na daljavo, objavljamo usmeritve za uporabo Facebooka v šolski knjižnici, pišemo o izvedbi medpredmetne povezave v času pandemije covida-19, o uporabi spletnih strani in aplikacij, s katerimi se šolska knjižnica vključuje v proces učenja na daljavo, o opolnomočenju učencev z osnovnimi informacijami o rabi virtualnih knjižnic in knjigarn, dLib in Biblos ter o izvedbi dneva dejavnosti na temo avtorskih pravic.

 

 

Skip to content