Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Izšla je nova številka revije Knjižnica

Izšla je nova številka revije Knjižnica
6. 5. 2020
Mojca Trtnik
Narodna in univerzitetna knjižnica

Vabimo k branju nove številke revije Knjižnica: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica

Ponujamo nekaj iztočnic iz vsebine prispevkov:

“V prihodnosti moramo torej pri morebitnem načrtovanju postopkov in sistemov
za upravljanje z metapodatki za knjige natančneje razmisliti, kakšne so dejanske
želje in potrebe najpogostejših uporabnikov.”

“Dolgoročno bodo uspešne tiste organizacije, ki bodo ozavestile in vključile v svo­je strateške načrte tudi politiko upravljanja starejših zaposlenih ter prilagajanje dela, delovnega okolja in delovnih mest starajočim se zaposlenim.”

“Čeprav  ima  večina  vrtcev  nekakšno  knjižnico,  smo  ugotovili,  da  knjižnična  dejavnost,  gradivo  in  predvsem  knjižničarji  niso  redni  del  življenja  in  dela  vrtca. Poleg tega se zdi, da splošne knjižnice igrajo veliko pomembnejšo vlogo kot šolske (vrtčevske) knjižnice.”

“Mobilne storitve knjižnic bi morale biti v obliki mobilnih aplikacij, intuitivne in enostavne za uporabo, nuditi več kot spletni brskalniki, ki so med študenti za raziskovanje najbolj priljubljeni in hkrati omogočati dostop do kakovostne vse-bine (Hossain in Ahmed, 2016; Reese Bomhold, 2013). Vključevati bi morale tudi možnost interakcije z vrstniki v obliki deljenja vsebin, klepetanja in komunikaci-je prek družbenih omrežij (Hernández idr., 2014; Wai, Ng, Chiu, Ho in Lo, 2018)”

Vabljeni k branju!

Skip to content