Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Izposoja elektronskih in zvočnih knjig v NUK v prvem polletju 2021

Izposoja elektronskih in zvočnih knjig v NUK v prvem polletju 2021
7. 7. 2021

Narodna in univerzitetna knjižnica poleg klasičnega tiskanega gradiva svojim uporabnikom nudi tudi dostop do elektronskih in zvočnih knjig. Na ta način omogoča nekoliko drugačen dostop do gradiva, ki je na voljo prek elektronskih naprav, osebnih računalnikov, e-bralnikov in/ali mobilnih naprav. Tudi prvo polletje letošnjega leta so vsled ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 in omejenega dostopa do prostorov knjižnice, v ospredje zopet prišle predvsem številne storitve, ki jih ponujamo prek spleta. Mednje spada tudi izposoja elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku.

Aplikacija Audibook članom NUK od oktobra 2020 omogoča poslušanje več kot 250 knjig, med katerimi so najpogosteje posegli po delu Tadeja Goloba, Nespodobni odvetnik, se opodali v Zakladnico slovenskih pripovedi (Kropej, Dapit in Šmitek), poslušali sodobne avtorje (Demšar, Gradišnik, Benedetti…) ali klasike (Mencinger, Kersnik, Kette, Milčinski…), izbor del je zelo pester.

Portal Biblos ponuja mnoge naslove elektronskih knjig tako izvirne kot tudi prevodne literature. Dela segajo od biografij, fantastike, kriminalk, romanov, zgodovinskih del, kratkih zgodb, satire, poezije, potopisov ter strokovne literature in priročnikov. V prvem polletju 2021 je izposoja za skoraj 50 % presegla izposojo v prvem polletju lanskega leta, prav tako tudi izposojo v drugi polovici leta 2020. Zanimiv je tudi podatek, da so si v obdobju od januarja do junija 2021 naši uporabniki izposodili več kot 500 različnih naslovov, kar je več kot tretjina knjig, ki so dostopne za naše člane (več kot 1400). Člani NUK so si najpogosteje izposodili naslove Devica, kraljica, vdova, prasica  (E. Johnson Debeljak), Figa (G. Vojnović), Dekle z zmajskim tatujem (S. Larsson), Kurji pastir (F. Lainšček), Dekle, ki se je igralo z ognjem (S. Larsson), Đorđić se vrača (G. Vojnović), Transverzala: potopisni roman (J. J. Kenda) in RAC (P. Pogorevc). Seveda pa seznam nenehno dopolnjujemo z novimi nakupi, tudi na podlagi povpraševanja članov NUK na portalu, prispevkov v časopisju, na portalu Dobre knjige ali književnih nagrad. Tako smo v prvem polletju 2021 zagotovili 272 novih naslovov, ki so članom NUK na voljo na portalu Biblos.

Novico pripravil: Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna slika: Biblos in Audibook

Skip to content