Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Izjava ICOLC o pravicah knjižnic do metapodatkov

Izjava ICOLC o pravicah knjižnic do metapodatkov
26. 9. 2022

Metapodatki in metapodatkovne storitve, ki opisujejo knjižnične zbirke, so ključnega pomena za podporo odkrivanja vsebin, ustvarjanju znanja in javnih nalogah knjižnic. Metapodatki, ki opisujejo knjižnične zbirke, običajno niso zaščiteni z avtorskimi pravicami in jih je treba v večini primerov obravnavati kot prosto deljive in ponovno uporabne. Vendar pa nekateri akterji v panogi omejujejo pravice knjižnic do uporabe takih metapodatkov s pogodbenimi pogoji in vplivom trga. Takšna omejevalna dejavnost ni v skladu s potrebami knjižnic in njihovimi javnimi, neprofitnimi/izobraževalnimi nalogami.

The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) je sprejel Izjavo o pravicah knjižnic do metapodatkov.

Podporniki tega dokumenta pozivajo vse organizacije, bodisi profitne ali neprofitne, da podpirajo pravice in interese knjižnic pri uporabi, ponovni uporabi, prilagajanju, združevanju in skupno rabo metapodatkov, ki opisujejo knjižnične zbirke, da služijo javnemu interesu, brez omejitev ali omejitev.

Glede na to, kako pomembno je, da knjižnice prosto uporabljajo, ponovno uporabljajo in delijo takšne metapodatke, so trenutni trendi v panogi zaskrbljujoči. Omejena izbira cenovno dostopnih možnosti metapodatkovnih storitev, skupaj z omejitvami, ki veljajo za uporabo metapodatkov, ponovno uporabo in deljenje metapodatkov v okviru sodelovanja, platform, vrst sistemov in ponudnikov, ovirajo pravice knjižnic in njihovo sposobnost za inovacije in sodelovanje za učinkovito služenje svojim uporabnikom. Pritisk na omejevanje trga, ki omogoča in uveljavlja kakršne koli monopolne prakse, bodisi prek komercialnih pogodb ali politik, je v nasprotju z namenom knjižnic in marginalizira knjižnice s premajhnim financiranjem.

Ozadje in razlogi za sprejetje izjave so predstavljeni na spletni strani.

Naslednje srečanje ICOLC bo od 16. – 19. aprila 2023 v St. Louis, MO.

Pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logotip ICOLC

 

Skip to content