Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Izboljšajte svoj olfaktorni jezik

Izboljšajte svoj olfaktorni jezik
11. 11. 2022
dr. Alenka Kavčič Čolić
Maj Blatnik, Žiga Cerkvenik, Tomaž Bešter

Ste se kdaj vprašali o pomenu vonjav in vonjanja za našo zgodovino in kulturo? Morda ne, saj je vonj, kot pomembna sestavina človeške kulture, pogosto spregledan. Vonji so neoprijemljivi, pogosto jih ne zaznamo, če pa vendarle jih, težko najdemo besede, s katerimi bi jih opisali. In vendar imajo vonjave ter dišave pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Naš čut za vonj vpliva na naša čustva in lahko prikliče spomine ter deluje kot vrata v preteklost.
Dandanes je velika pozornost namenjena zmožnosti vonjav, ki lahko muzejem, knjižnicam, spomeniškim območjem in turističnim krajem dajo dodano vrednost ter privabljajo obiskovalce. Ker je vonj na področju dediščine še vedno precej neraziskana tema, je za strokovnjake s področja kulturne dediščine delo z vonjem precej zahteven izziv.

Namen delavnice, ki je 7. in 8. novembra 2022 potekala v Ljubljani, je bil razvijanje spretnosti, ki so potrebne za opozarjanje na čut za vonj v prostorih v eni izmed ustanov s področja kulturne dediščine in spoznati, kako poudariti vrednost prostora in zbirke ter tako spodbuditi boljše sodelovanje z obiskovalci.
Delavnica sodi v projekt Odeuropa, ki se ukvarja z raziskavami in inovacijami na področju kulturne dediščine ter zgodovine vonja. Projekt razvija računalniške aplikacije, ki temeljijo na umetni inteligenci in omogočajo različne analize starejših besedil in podob, ustvarjanje olfatoričnih ontologij in semantično povezovanje izbranih olfatoričnih izrazov.

 

 

 

Projekt ODEUROPA koordinira Odsek za humanistiko pri nizozemski Akademiji za umetnost in znanost v Amsterdamu. Ostali sodelujoči partnerji so:

 • Univerza Friedrich-Alexander v Erlangenu – Nürnberg, Nemčija,
 • Fondacija Bruno Kessler v Trenti, Italija,
 • EURECOM v Sophia Antipolis, Francija,
 • Univerza Anglia Ruskin v Cambridge, Združeno Kraljestvo in
 • Institut Jožef Stefan v Ljubljani, Slovenija.

Vsakega od sodelujočih partnerjev spremljajo zunanje sodelujoče organizacije s področja kulturne dediščine (GLAM – galleries, libraries, archives, museums). V primeru Instituta Jožef Stefan smo v projektni dokumentaciji navedeni Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Narodni muzej, zavod Senzorium in Slovenska komisija za Unesco. Med zunanjimi strokovnjaki je tudi v tujini in doma uveljavljeni prof. dr. Matija Strlič.

Z Laboratorijem za umetno inteligenco v Institutu Jožef Stefan je NUK večkrat sodeloval, predvsem zaradi starejših digitalnih besedil, ki jih hrani v Digitalni knjižnici Slovenije. Besedila so osnova za razvoj različnih slovarjev in ontologij. V NUK se zavzemamo za razvoj centra za digitalno humanistiko, ki bi omogočil raziskovalcem s tega področja dostop do različnih orodij in rezultatov raziskav. Zato smo z veseljem sprejeli sodelovanje. Poleg omogočanja dostopa do digitalnih vsebin je naša naloga bila priprava dvodnevne delavnice s hackathonom za projektne partnerje in druge zainteresirane raziskovalce.

Hackathon je nekakšna računalniška delavnica, ki je lahko posvečena eni ali več temam. Skupina udeležencev dobi določeno nalogo, ki jo mora rešiti. Naloga je lahko skupinsko programiranje ali testiranje določenih orodij.

Dogodek je sestavljala dopoldanska delavnica, ki je potekala 7. novembra v hotelu Antiq Palace v Ljubljani, in hackathon, ki je bil organiziran v popoldanskem času in naslednji dan, 8. novembra 2022, v prostorih NUK.
Po uvodnih nagovorih vodje slovenske projektne raziskovalne skupine Instituta Jožef Stefan, dr. Dunje Mladenić, je udeležence nagovorila tudi pomočnica direktorja NUK, doc. dr. Ines Vodopivec.

dr. Ines Vodopivec

V nadaljevanju je koordinatorica projekta ODEUROPA, prof. dr. Inger Leemans predstavila vsebino projekta ODEUROPA.

Prof. dr. Matija Strlič predstavil pomen vonja v muzejih in knjižnicah z praktičnimi demonstracijami različnih vonjev knjig. Sodelavka na Institutu Jožef Stefan, dr. Inna Novalja, je predstavila orodje za analizo vonja v starejših besedilih, ki so ga razvili v okviru projekta.
Posebej je Victoria-Anne Michel, doktorska študentka Univerze Anglia-Ruskin v Cambridge, pripravila Sprehod z vonjem za udeležence dogodka.

Sprehod z vonjem

Sprehod z vonjem po Narodni in univerzitetni knjižnici

V okviru hackathona smo testirali tri orodja, ki so jih razvili na projektu, in sicer:

 • Smell Explorer – orodje za brskanje po zbirki besedil in podob Odeuropa v različnih jezikih, vključno s slovenščino. Olfatorična besedila se prikažejo v ekzerptih različnih analiziranih del dobesedno ali kot sopomenke. Iskanje lahko omejimo z jezikom, časovnim obdobjem, lokacijo, virom itd.
 • Smell Tracker – sledilnik vonja s posebnimi funkcijami za slovenščino. Orodje so razvili na Institutu Jožef Stefan. Z njim je omogočena analiza olfatoričnih izrazov v besedilih z različnimi anotacijami.
 • INCEPTION – označevalnik olfatoričnih izrazov v besedilih. Olfatorični izrazi predstavljajo lahko vir vonja, prenašalec vonja, opis vonja, zaznavanje vonja, povezavo na lokacijo, čas, določene okoliščine ali posledico nečesa.
 • Odeuropa semantične tehnologije, demo graf znanja. Z naprednimi funkcijami je omogočeno semantično povezovanje olfatoričnih izrazov s pomočjo RDF2vec in njihov prikaz z Evropskim olfatoričnim grafom znanja (European Olfactory Knowledge Graph).

Poleg prijetnega vzdušja in velikega entuziazma med udeleženci je zanimivo bilo druženje raziskovalcev zelo različnih disciplin: zgodovinarji, računalničarji, jezikoslovci, digitalni humanisti itd.

Za zaključek:

 • Z uvodom v dediščino in zgodovino vonja (ki ga je spremljalo vohanje) je bila poudarjena priložnost za delo z našim čutilom za vonj na področju dediščine.
 • Razpravljanje o vprašanju, kaj se lahko o preteklosti naučimo iz bogatega vonjalnega jezika, kako lahko ustanove za dediščino obogatijo svoje digitalne zbirke z vonjalnimi izrazi in kako pomemben je vonj kot način pripovedovanja zgodb s področja dediščine. Na primer: Kako lahko mlade pritegnemo h knjigam tako, da jih opozorimo na vonj starih knjig in literarnih klasičnih del.
 • Omogočen je bil vpogled v analizo vonja v besedilih, zlasti pri vprašanjih večjezičnosti.
 • Poleg tega je projekt Odeuropa predstavil spletna okolja, ki jih razvija za prihodnje “vohljače dediščine”.

Delavnice z dne 7. november bodo dostopne preko VideoLectures.

Skip to content