Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Internet je za ljudi!

Internet je za ljudi!
16. 7. 2021

 

Internet je močno orodje, ki omogoča dostop do znanja in kulture, ustvarjalno izražanje in komunikacijo. Nova evropska avtorskopravna zakonodaja oziroma Direktiva o avtorski pravici je vzbudila različne odzive. Predstavljamo nekaj uporabnih povezav za tiste, ki se zanimajo za tovrstne vsebine.

Inštitut za intelektualno lastnino (IPI), ki ga vodi dr. Maja Bogataj Jančič, je v sodelovanju s COMMUNIO pripravil pregled členov Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

COMMUNIA je tematski projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru eContentplus, za razpravo o vprašanjih glede javnih domen v digitalnem okolju. Pregledna stran je tudi v slovenščini.

V letu 2019 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES, ki bi jo morala Slovenija implementirati do letošnjega junija.

Direktiva o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu določa pravila, ki urejajo ustvarjalnost in deljenje podatkov. Pravila morajo biti poštena in upoštevati sodobne spletne aktivnosti in digitalne prakse.

Ustanove za varstvo kulturne dediščine, kar smo knjižnice, imamo že več kot dve desetletji težave z razčiščevanjem avtorskih pravic. Tehnologija nam že omogoča, da dosežemo širšo javnost in da svoje zbirke damo na voljo na vse bolj uporabne načine, vendar nas avtorske pravice pri tem omejujejo, saj pogosto nismo imetniki pravic na delih, ki jih hranimo v svojih zbirkah.

Določbe nove direktive bodo ustanovam za varstvo kulturne dediščine zagotovile celovite rešitve za večino njihovih težav v zvezi z avtorskimi pravicami, s katerimi se soočajo pri digitalizaciji svojih zbirk.

»Splet je človeštvo, ki ga povezuje tehnologija.« Tim Berners-Lee, izumitelj spleta

Novico pripravila: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash

Skip to content