Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

International Leads (IL)

International Leads (IL)

International Leads (IL) je uradna publikacija, katere namen je razširjati informacije o mednarodnem knjižničarstvu in dejavnostih okrogle mize.

IL skuša podpirati cilje okrogle mize in združenja tako, da članom prinaša novice, kratke članke in preglede, ki jim pomagajo razumeti in se ustrezno odzvati na najnovejše dogodke na področju mednarodnega knjižničarstva. Išče aktualne vsebine in predstavlja aktualna poročila ter programe, ki jih izvajata Združenje in IRRT. Poročajo tudi o novicah, ki jih pripravljajo drugi oddelki, enote in okrogle mize ALA ter so pomembne za interese IRRT in članov in še o drugih mednarodnih dejavnostih zunaj različnih enot ALA, ki so pomembne za IRRT in njegove člane.

Zadnja številka v decembru 2023 prinaša naslednje članke:

Vsebina številke, december 2023.

Vsebina številke, december 2023.

Skip to content