Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Informacije s 104. seje NSKD

Informacije s 104. seje NSKD
22. 4. 2021

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (v nadaljevanju: Nacionalni svet), ki je strokovno in posvetovalno telo Vlade RS za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter opravlja naloge, določene z Zakonom o knjižničarstvu in s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Nacionalnega sveta, se je 21. 4. 2021 zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje oziroma zajezitev širjenja okužb s Covid-19 na 104. redni seji sestal prek virtualne storitve Zoom.

Nacionalni svet je na seji obravnaval osnutek Strokovnih standardov in priporočil za visokošolske knjižnice za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030, ki ga je pripravila delovna skupina za področna strokovna priporočila za visokošolske knjižnice, ki jo je Nacionalni svet imenoval na svoji 78. seji. Dokument Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice je oblikovan z namenom, da usmerja visokošolske knjižnice pri uresničevanju njihovega temeljnega poslanstva, to je podpore visokošolskemu izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu, ter pri uresničevanju poslanstva in ciljev matičnih visokošolskih zavodov. Pri pripravi dokumenta je delovna skupina sledila smernicam Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za pripravo strokovnih standardov in priporočil. Nacionalni svet se je do osnutka besedila opredelil pozitivno in ga posredoval v tritedensko javno razpravo.

Nacionalni svet je potrdil tudi zapisnik 103. seje.

Informacije o delovanju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v preteklem obdobju so dostopne na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/nacionalni-svet-za-knjiznicno-dejavnost/

 

Novico pripravil: Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo)
Fotografija: Unsplash 

 

Skip to content