Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Informacije o zanimivih gradivih knjižnic v tujini

Informacije o zanimivih gradivih knjižnic v tujini

Kolegi iz nizozemske nacionalne knjižnice so pripravili nekaj poudarkov iz statistik njihovih knjižnic za leto 2022, kjer ugotavljajo, da so iz koronskega obdobja izšli zelo uspešno, statistični kazalci so se močno izboljšali, kar je razvidno tudi iz pripravljene infografike.

Danski knjižničarji so med leti 2019 in 2022 za svoje potrebe razvili zelo koristno orodje za presojanje, kako pri svojem delu naslavljajo posamezne cilje trajnostnega razvoja (CTR) Agende 2030. Služi jim kot sistem za certificiranje uspešnosti in je nekakšno vodilo za lažje naslavljanje tistih CTR, ki se jim zdijo za njihovo okolje najpomembnejši. Nizozemski knjižničarji so ta dokument sedaj prevedli tudi v angleški jezik, tako da je na voljo vsem, dostopno na spletnem naslovu.

Na Nizozemskem so, sicer za potrebe vključevanja CTR v delo splošnih knjižnic, vzpostavili nacionalno platformo, kjer je po zgledu danskih knjižničarjev objavljen programski in izvedbeni priročnik (v nizozemščini in angleščini) za čim bolj uspešno izvedbo različnih programov v knjižnicah na zelene in trajnostne teme.

Kolegi iz Irske, kjer se srečujejo z vedno večjimi pritiski po cenzuriranju določenih knjižnih naslovov, avtorjev in tem, ki jih obravnavajo nekatere knjige, pa opozarjajo tudi na težave, ki jih imajo s protesti v njihovih knjižnicah. Primer Explainer: Why is the far-right targeting Ireland’s libraries?

V okviru LGMA, neodvisnega združenja, ki predstavlja 31 lokalnih oblasti na Irskem, so v sodelovanju z lokalnimi inšpektorji za varnost in zdravje za okrajne in mestne knjižničarje pripravili zelo koristen standardni operativni vodnik (SOV) za soočanje s protesti v knjižnicah. Standardni operativni vodnik je dokument, ki opisuje, kako izvajati določene postopke ali naloge. SOV za knjižničarje v zvezi s protesti vključuje na primer naslednje teme:

  • Kako prepoznati protestnike in njihove namere.
  • Kako deeskalirati situacije in preprečiti nasilje.
  • Kako zaščititi osebje in uporabnike knjižnice.
  • Kako komunicirati s protestniki, mediji in javnostjo.
  • SOV je lahko koristno orodje za knjižničarje, da se lahko učinkovito odzovejo na proteste in zaščitijo uporabnike in osebje knjižnice.

Dostop do dokumenta SOG Protests and Disruptive Behavior in Library Premises.

 

Skip to content