Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prispevek knjižnic za pripravo na prihodnost

Prispevek knjižnic za pripravo na prihodnost

V okviru priprav na Letni politični forum Združenih narodov za trajnostni razvoj 2023 je IFLA pripravila niz gradiv, ki lahko koristijo zagovorništvu knjižnic.

Med njimi so letna analiza o stanju uresničevanja Agende 2030 in njenih Ciljev trajnostnega razvoja (SDG) v knjižnicah. Ta izpostavlja zelo dobro novico, da je leto 2023 rekordno, saj prvič več kot polovica knjižnic izvaja dejavnosti za uresničevanje teh ciljev. Poročilo izpostavlja široko paleto načinov, na katere knjižnice prispevajo k trajnostnemu razvoju, in ki lahko služijo kot primeri za druge knjižnice.

Predstavniki IFLE so na Letnem političnem forumu 2023 v New Yorku predstavili svoje izkušnje z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja, podali sporočilo širši skupnosti in poudarili upanje za njihovo sodelovanje.

Objavili so tudi rezultate raziskave o aktivnostih bibliotekarskih strokovnih združenj na področju podpore uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.

Prihodnje leto bo močan poudarek Združenih narodov knjižnic na pripravah Vrha prihodnosti. Veliko srečanje je načrtovano za september 2024, osrednja tema pogovorov pa bo Pakt za prihodnost. Z njim želijo Združeni narodi izboljšati doseganje svojih ciljev. V okviru tega so že pripravili enajst pobud, ki pokrivajo širok spekter vprašanj.

Pri IFLI so pripravili tudi Globalno digitalno listino in Kodeks ravnanja o integriteti informacij, ki sta prav tako zanimiva za knjižničarje. Generalni sekretar ZN je sprejel tudi druge listine, katerih vplliv na knjižnice najdete na povezavi.

IFLA je delila tudi infografiko, ki izpostavlja deset različnih vlog knjižnic, s katerimi te prispevajo k informacijski integriteti. V Narodni in univerzitetni knjižnici smo infografiko prevedli in je v pdf formatu dostopna na povezavi.

Infografika

Skip to content