Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Infografika: šolske knjižnice v šolskem letu 2019/2020

Infografika: šolske knjižnice v šolskem letu 2019/2020
28. 6. 2021
Linda Škufca
Narodna in univerzitetna knjižnica
Maj Blatnik

Konec leta 2020 so potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2019/2020. K sodelovanju smo pozvali 629 šolskih knjižnic. Odzvalo se je 594 oziroma 94,4 % knjižnic. Od tega 438 (96,9 %) od 452 knjižnic v osnovnih šolah, 26 (92,9 %) od 28 knjižnic v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 112 (96,6 %) od 116 knjižnic v srednjih šolah, 9 (47,4 %) od 19 knjižnic v višjih strokovnih šolah in 9 (64,3 %) od 14 knjižnic v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Stanje in delo v šolskih knjižnicah je na kratko predstavljeno z izbranimi vrednostmi in kazalci.

Infografika je na voljo tudi v formatu pdf.

Podatke, zbrane v meritvah, lahko pregledujete na spletni strani BibSist. Vabljeni tudi k obisku spletne strani o Statističnih meritvah NUK.

Skip to content