Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA WLIC 2021: izbor najboljše zelene knjižnice na svetu v letu 2021

IFLA WLIC 2021: izbor najboljše zelene knjižnice na svetu v letu 2021
26. 8. 2021
Marinka Vnuk
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Eno zadnjih dejanj Svetovnega knjižničarskega in informacijskega kongresa 2021 je bila razglasitev najboljše zelene knjižnice v letu 2021 (IFLA Green Library Award 2021). IFLA namreč vsako leto nagradi knjižnice z energetsko učinkovitimi zgradbami, ki se posvečajo uporabi obnovljivih virov, naravnih materialov ter izvajajo različne zelene oz. trajnostno usmerjene projekte, s čimer skuša ozavestiti družbeno odgovornost knjižnic, spodbuditi prepoznavanje njihove vodilne vloge v okoljskem izobraževanju ter knjižnice opogumiti, da svoje aktivnosti predstavijo mednarodnemu občinstvu. Nagrado je v sodelovanju s sponzorjem, založbo De Gruyter Publishing, podelila že šesto leto zapored.

Tokrat je izbor potekal nekoliko drugače. V ožji izbor za najboljšo zeleno knjižnico so ocenjevalci uvrstili Knjižnice Hobsons Bay iz Altone v Avstraliji, kanadsko Splošno knjižnico Edmonton, kitajsko Knjižnico Pingshan iz Shenzhena in slovensko Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož.  Zmagovalka je postala Splošna knjižnica Edmonton, ki je predstavila v letu 2020 ponovno odprto povsem prenovljeno Knjižnico Stanley A. Milner, že deveto izmed njihovih knjižnic, ki je prejela certifikat LEED, mednarodno priznan način certificiranja za trajnost in kakovost zgradb. Med kandidati za zmago v kategoriji najboljši zeleni projekt je nagrado prejela finska Mestna knjižnica Oulu s projektom Odgovoren knjižničar kot promotor okoljske ozaveščenosti. Posebna nagrada je bila pa podeljena kubanskemu projektu Zelena knjižnica, prostor za izmenjavo in učenje v skladu z naravo, kot projektu, ki je bil izveden z izjemno majhnimi sredstvi, imel pa velik vpliv na lokalno skupnost in širše.

Drugega, tretjega ali četrtega mesta niso podeljevali, zato knjižnice, ki so se uvrstile med finaliste, ostajajo razvrščene po abecednem vrstnem redu. Več o uvrščenih v ožji izbor ter zmagovalcih.

Knjižnico Ormož, ki že od selitve v nove prostore v energetsko varčno zgradbo v začetku leta 2015 izvaja zelene aktivnosti za odrasle, otroke in mladino, pripadajo ji pa tudi obsežne zelene površine, ki jih je izkoristila za postavitev knjižničnega čebelnjaka in zasaditev zeliščnega in cvetličnega vrta, je IFLA v konkurenci neprimerljivo večjih ter hkrati finančno zmogljivejših knjižnic označila za ‘majhno knjižnico z velikim srcem’. S kakovostnimi in privlačnimi dogodki, z uspešnimi lokalnimi in mednarodnimi sodelovanji ter neformalnimi in vseživljenjskimi izobraževanji z zeleno vsebino, ki koristijo tako uporabnikom kot tudi lokalnemu okolju, je prepričala krovno mednarodno knjižničarsko organizacijo, da kot zelena oz. trajnostna knjižnica spada v sam svetovni vrh, v katerem se vidimo tudi v prihodnosti. Že sedaj se na naši zeleni poti veselimo novih partnerstev, doma in v tujini, novih zamisli, novih priložnosti, novih uspehov, predvsem pa, da se bomo iz učencev, ki so nadvse uspešno in hitro usvojili v zadnjih letih pridobljeno znanje, prelevili v učitelje in za zeleno pot navdihovali tudi druge slovenske splošne knjižnice.

Četrtkovi zeleni popoldnevi v Knjižnici Ormož_
Četrtkovi zeleni popoldnevi v Knjižnici Ormož

Povzetek predstavitve Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Zelena knjižnica združuje lokalno skupnost na poti do trajnostnega razvoja na uradni spletni strani IFLE:

“V majhnem mestu na obrobju Slovenije je v starem gradu bila majhna knjižnica z velikim srcem. Po selitvi v energetsko prenovljene prostore z obsežnimi zelenimi površinami, ki so pripadale stavbi, je knjižnica v Ormožu postala okolju in prebivalstvu prijazna zelena knjižnica. Knjižnica ponuja kakovostne in privlačne dogodke ter neformalno in vseživljenjsko učenje z zeleno vsebino, ki koristi tako uporabnikom kot lokalnemu okolju. Dejavnosti so dostopne vsem obiskovalcem in pomembno vplivajo na dojemanje knjižnice ne le kot kulturne ustanove, ampak tudi kot dejavnik ozaveščanja in pridobivanja novih znanj. Knjižnica s svojimi programi pomembno prispeva k vseživljenjskemu učenju odraslih, dvigu kakovosti življenja, ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, izboljšanju ekološke ozaveščenosti, zagotavljanju socialne vključenosti in občutka pripadnosti skupnosti. Povezuje lokalne strokovnjake in uporabnike knjižničnih storitev vseh starosti, ki si delijo veliko različnih znanj, spoznavajo različne vidike zdravega načina življenja ter se seznanijo s pomenom ohranjanja narave in vlogo sodelovanja v lokalni skupnosti, kjer ni zelena le knjižnica; zelenemu gibanju se počasi pridružuje celotna skupnost. Knjižnica s svojimi dejavnostmi in njihovimi učinki posredno prispeva tudi h gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti. Knjižnica želi gojiti ljubezen do okolja, branja, vseživljenjskega učenja in seveda ljudi.”

Skip to content