Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA WLIC 2021 – 2. dan

IFLA WLIC 2021 – 2. dan
19. 8. 2021
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica

Drugi dan WLIC smo se s časovnim razporedom predstavitev prilagodili obema Amerikama. Predavanjem so namreč potekala med tretjo popoldne in polnočjo po našem času. Izpostavljene teme drugega dne so bile naslednje:

Spodbujanje partnerstev za podnebne ukrepe

Medvladni odbor za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) je poudaril nujnost sprejema ukrepov za zmanjšanje emisij in prilagajanje okoljskim spremembam. Vsebina poziva je bila osrednja tema drugega predsedniškega zasedanja, ki ga je sklicala in vodila predsednica IFLE, Christine Mackenzie. Na njem so sodelovali še Yunus Arikan (ICLEI-Local Governments for Sustainability), Krys White (Climate Reality Project) in Nelson Saule Jr. (Global Platform on the Right to the City) ter generalni sekretar IFLE, Gerald Leitner.

Virtualno srečanje so našteti izkoristili za razpravo o tem, kako se lahko knjižnice povežejo v mreže in izkoristijo priložnost za sodelovanje. Podani so bili številni praktični nasveti o različnih vlogah, ki jih lahko prevzamejo naše ustanove pri izobraževanju in spodbujanju sprememb vedenja, podpori podnebnim aktivistom in zagovarjanju sprememb pri odločevalcih.

Knjižnice v širokopasovnem ekosistemu: priprava na IFLA WLIC 2021

V zadnjih 20-ih mesecih so morale knjižnice po vsem svetu razmisliti o svoji vlogi v digitalnem ekosistemu. Same si namreč že dalj časa prizadevajo, da bi z digitalnimi orodji naredile več in da bi tudi svojim skupnostim zagotovile možnosti, ki jih prinašajo ta orodja.

Najboljši način za to je, da se knjižnice vključi v vladne strategije na področju širokopasovnih povezav. IFLA je vodila izvedbo raziskave o rešitvah, ki so jih ubrale posamezne države. Študija je pokazala, da v veliko primerih vlade priznavajo vlogo knjižnic, predvsem na področjih zagotavljanja dostopa do vsebin in razvoja digitalnih spretnosti. Ugotovljeni pa so bili različni pristopi k financiranju tega dela.

Nagrade strokovnih enot IFLA na konferenci IFLA WLIC 2021

Sekcija za visokošolske knjižnice je podarila sredstva za udeležbo na WLIC Andrewu Ojulongu iz Ugande, Nessel Noé iz Argentine, Gianini Angeli Celine O. Cabanilla iz Filipinov in Andrei Doyle iz Brazilije.

Mednarodna marketinška nagrada IFLA PressReader je priznanje za ustvarjalne, v rezultate usmerjene marketinške projekte ali kampanje. Vsako leto so izbrani trije inovativni marketinški prispevki na področju knjižničarstva. V letu 2021 so nagrado prejeli:

Podelili so tudi Dynamic Unit and Impact Award (DUIA) za leti 2020 in 2021. Za leto 2020 jo je prejela Document Delivery and Resource Sharing (DDRS) Section (IFLA Sekcija za posredovanje knjižničnega gradiva), za leto 2021 pa Academic and Research Libraries Section (IFLA Sekcija za visokošolske knjižnice).

Več o nagrajencih si lahko preberete na povezavi.

Odziv na regionalne prednostne naloge

Ključni rezultat reorganizacije IFLE je bil okrepitev struktur na regionalni ravni in hitrejši odziv na potrebe knjižnic po svetu. Kot ključne prednostne naloge za zagovorništvo so člani izpostavili: vseživljenjsko učenje v Aziji in Oceaniji, avtorske pravice in odprti dostop v Evropi, knjižnične politike in zakone v Latinski Ameriki ter na Karibih, ohranjanje in upravljanje tveganj na Bližnjem vzhodu ter v severni Afriki, digitalno vključevanje v Severni Ameriki ter pismenost in branje v podsaharski Afriki.

Izmenjava idej zagotavlja učinkovite in odzivne podpore knjižničarjem in informacijskim strokovnjakom, ne glede na to, kje delajo.

Obljuba ali težava? Algoritmični sistemi in knjižnice

Umetna inteligenca in algoritmični sistemi tako v knjižnicah kot zunaj njih ponujajo nove priložnosti in nove skrbi glede enakosti, pravičnosti, preglednosti in zasebnosti. Na seji, ki jo je za letošnji WLIC organizirala FAIFE, so obravnavali kaj umetna inteligenca pomeni za knjižnice in kakšna bo njihova vloga v algoritmični družbi.

Govorniki s področja knjižnic in izven njega so ponudili več različnih pogledov na s tem povezana vprašanja.  Ena od razsežnosti je način, kako se ustvarjajo aplikacije umetne inteligence – zlasti, kako lahko etični vidiki oblikujejo in usmerjajo njihov razvojni proces. Druga razsežnost je družbeni vpliv uvajanja sistemov umetne inteligence. Tretja pa so razvijajoči se politični pristopi, ki poskušajo ublažiti negativne družbene vplive.

Knjižnice lahko pozitivno vplivamo – od ozaveščanja, vključevanja zasebnosti v odnose knjižnic s tretjimi osebami, ki želijo izkoristiti algoritmična orodja, do odgovornih inovacij v samih knjižnicah.

Inovativno in navdihujoče!

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, katere generalni direktor Daren Tang je uradno odprl sklop Knjižnice inovirajo, ima vodilno vlogo v mednarodnih prizadevanjih za spodbujanje razvoja novih izdelkov in storitev. Profesorica Karima Bennoune, posebna poročevalka Združenih narodov za kulturne pravice, je vodila sklop Knjižnice navdihujejo, v katerem se je osredotočila na vlogo knjižnic pri spodbujanju ustvarjalnosti in kulturnega sodelovanja za vse.

Navedena govorca sta knjižnice spodbujala tudi k praksi zagotavljanja koristi njihovega dela in storitev za čim širši krog ljudi. S tem bi zagotovili, da bosta tako inovativnost kot kulturna udeležba resnično enakopravni.

Izjava IFLA o Afganistanu

V danes objavljeni izjavi IFLA poudarja pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic za vse, vključno s pravicami do izobraževanja, dostopa do informacij, svobode izražanja in mnenja ter kulturnih pravic. Na koncu IFLA izreka priznanje ljudem, ki tvegajo svoja življenja za zaščito dediščine v korist Afganistancev danes in v prihodnosti.

Skip to content