Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah
28. 5. 2021

Svoboda, blaginja in razvoj družbe ter posameznikov so temeljne človekove vrednote. Dosegli jih bomo le s sposobnostjo dobro obveščenih državljanov, da uresničujejo svoje demokratične pravice in igrajo aktivno vlogo v družbi. Konstruktivno sodelovanje in razvoj demokracije sta odvisna od zadovoljive izobrazbe ter prostega in neomejenega dostopa do znanja, misli, kulture in informacij.
Splošne knjižnice so lokalna vrata do znanja, kjer morajo biti zagotovljeni osnovni pogoji za vseživljenjsko učenje, samostojno odločanje in kulturni razvoj posameznika ter družbenih skupin. So lokalna središča informacij, ki svojim uporabnikom dajejo na razpolago različne vrste znanj in informacij. Storitve zagotavljajo na podlagi enakega dostopa za vse, ne glede na starost, raso, spol, vero, narodnost, jezik ali socialni status. Na spletni strani so navedene ključne naloge, ki se nanašajo na informiranje, opismenjevanje, izobraževanje in kulturo, in bi morale biti jedro storitev splošnih knjižnic. Tu je dostopen tudi manifest v slovenskem jeziku, za kar smo v sodelovanju z IFLO poskrbeli v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: IFLA

Skip to content