Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah 2022

IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah 2022
15. 9. 2023
IFLA

Prva različica Manifesta IFLA/UNESCO o splošnih knjižnicah je nastala leta 1949, kmalu po ustanovitvi Unesca. Prvotno je besedilo izpostavljalo univerzalni okvir splošnih knjižnic kot žive sile za izobraževanje v demokratični družbi.

Leta 1972 in 1994 sta bili opravljeni reviziji manifesta. V preambulo so zapisali glavni cilj, ki naj bi mu splošne knjižnice sledile, in storitve, ki jih morajo razviti, da zagotovijo dostop do informacij. Leta 2009 je Sekcija za splošne knjižnice dodala deset nalog s priporočili, ki so dopolnile Manifest splošnih knjižnic iz leta 1994. Cilj je bil opolnomočiti splošne knjižnice, da ponudijo storitve, kot so nove tehnologije, ki so se razvile po letu 1994.

Manifest je leta 2019 praznoval 25. obletnico. Ob tej priložnosti je IFLA – Sekcija za splošne knjižnice – naredila razmislek o pomenu Manifesta v današnjem času ter v okviru tega opravila raziskavo med knjižničarji. Ugotovili so, da je Manifest za splošne knjižničarje še vedno pomemben, zato se je Sekcija za splošne knjižnice odločila za njegovo posodobitev. Z revizijo so želeli nasloviti nenehno razvijajočo se vlogo splošnih knjižnic in hkrati prepoznati tehnološki napredek, ki je spremenil način, kako številni ljudje dostopajo do informacij, jih ustvarjajo in uporabljajo.

Vse spremembe, ki so vplivale na storitve knjižnic, so zajete v posodobljeni verziji iz leta 2022, ki je sedaj dostopna tudi v slovenskem prevodu. Za prevod so poskrbeli v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Revidirana verzija vsebuje dvanajst nalog, povezanih z informacijami, pismenostjo, izobraževanjem ter kulturo in bi morale biti jedro storitev splošnih knjižnic. Besedilo vsebuje temeljne naloge splošnih knjižnic, financiranje, pravno ureditev, povezovanje v mrežo, poslovanje in upravljanje ter zavezo o izvajanju.

Manifest,1994 je dosegljiv v več kot dvajsetih jezikih na spletni strani IFLA.

Manifest 12 točk.

Manifest 12 točk.

 

Skip to content