Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter
8. 10. 2021
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica
IFLA logotip

IFLA je pričela z izdajanjem novega glasila IFLA Newsletter. Oktobra je izšla prva številka. Kot so zapisali, so pred dvema letoma izvedli raziskavo med člani, kjer so člani kot ključno izpostavili željo, da bi radi bolje razumeli, kako IFLA deluje in kako se je možno vključiti. V zadnjih dveh letih so vložili veliko napora za pripravo sprememb. Avgusta so predstavili novo strukturo upravljanja, s katero bi olajšali razumevanje delovanja in možnost sodelovanja z Iflo. Vzpostavili so tudi novo spletno stran.

Prva številka (oktober 2021) predstavlja podporo močnemu in enotnemu knjižničnemu področju, ki pomaga razvijati pismena, informirana in participativna društva. Prijetno strokovno branje prve številke glasila.

Skip to content