Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter
13. 10. 2022

Uvodnik o pomen dostopa do informacij kot pravice za vse je napisala Anoja Fernando, predsednica Professional Division B. 

Ostale teme novičnika so:

Online sta dostopni sta tudi dve publikaciji:

  1. Navigating Copyright for Libraries
  2. The Government Information Landscape and Libraries

In še kaj – preberite v novičniku.

Pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Naslovna fotografija: Naslovnica IFLA Newsletter

Skip to content