Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

Poudarki marčevskega novičnika IFLA Newsletter so raznolikost, enakopravnost in vključenost (diversity, equity, and inclusion – DEI).

Glavna tema novičnika je raznolikost, enakopravnost in vključenost (DEI) v knjižničarstvu. IFLA poudarja, da imajo knjižnice pomembno vlogo pri zagotavljanju dostopa do znanja in informacij vsem, brez diskriminacije.

Novičnik opozarja na več dogodkov v marcu, povezanih z DEI, med drugim na Mednarodni dan žena, Mednarodni dan boja proti islamofobiji in Mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije. Prav tako poudarja pomen večjezičnosti kot temelja vključenosti.

Novičnik obvešča še o prihajajočih dogodkih IFLA, kot je vrh IFLA o informacijski prihodnosti v Brisbaneu v Avstraliji.

Drugi članki v novicah pokrivajo teme, kot so:

  • Predstavitev novega svetovalnega odbora za odprto znanost in štipendije IFLA;
  • Unescovo svetovno mrežo učnih mest in vlogo knjižnic pri spodbujanju vseživljenskega učenja;
  • Pomembne spremembe v zakonodaji o avtorskih pravicah v Južni Afriki;
  • Teden digitalne in medijske pismenosti v Evropi od 27. februarja do 1 marca 2024.

Novičnik se zaključi s člankom o pregledu svetovnega kongresa o knjižničarstvu in informacijskih znanostih IFLA (WLIC), ki naj bi potekal leta 2026.

Skip to content