Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

V 11. številki novičnika IFLA je poudarek na digitalni vključenosti kot ključnem elementu zmanjševanja neenakosti, poteka pa tudi razprava o izzivih dostopa do informacij.

IFLA predstavlja odločitve izvršnega odbora, s poudarkom za srečanje v živo leta 2024. Dodatno so opisane dejavnosti predsednice Vicki McDonald ter njeni prispevki na mednarodnih dogodkih.

Pomembna tema je tudi krepitev zmogljivosti za merjenje in vrednotenje vpliva knjižnic, pri čemer so predstavljeni rezultati delavnice IFLA o tej temi. Prispevki zajemajo tudi politike, vključno z Manifestom o internetu 2024 in vlogo knjižnic pri zagotavljanju digitalne vključenosti s prilagajanjem knjižnic digitalnemu gospodarstvu, ter opozarjajo na pomen kulture v okviru podnebnih ukrepov.

Na strokovnem področju se izpostavlja vloga IFLA AI Special Interest Group pri oblikovanju odziva na umetno inteligenco, prav tako pa se poudarja pomen digitalne vključenosti za osebe s težavami pri branju in o vlogi avdio-vizualnih ter multimedijskih virov pri digitalni vključenosti, ki jo aktivno spodbuja sekcija IFLA AVMS. Prispevek poudarja, kako ti viri prispevajo k vključevanju s poudarkom na dostopnosti, kulturni raznolikosti in sodelovanju.

V nadaljevanju se osredotočajo na digitalno vključenost za ljudi s posebnimi potrebami in kako lahko knjižnice pomagajo pri premagovanju svetovne digitalne vrzeli. Na koncu je predstavljena pomembnost digitalne vključenosti, zlasti na področju souporabe virov in dostave dokumentov ter inovativno pobudo RSCVD (Resource Sharing during COVID) med pandemijo.

Izšla je druga številka regionalnega glasila IFLA za Azijo in Oceanijo.

IFLA poroča o delu revizijskih skupin, ki vzdržujejo, podpirajo in razvijajo delo na IFLA-inih tehničnih standardih, bibliografskih modelih, povezanih podatkih in formatih.

Napovedujejo posebno številko IFLA Journal z naslovom “Umetna inteligenca: preoblikovanje globalnega knjižničarstva”. Rok za oddajo razširjenih povzetkov je 8. januar 2024, izzid pa je predviden v prvem četrtletju 2025.

IFLA je objavila še infografiko »Kako odkriti lažno e-pošto«, ki jo bomo v NUK tudi prevedli in objavili.

Pozivajo k aktivnem sodelovanju pri prevajanju infografike, pisanju prispevkov in ustvarjanju knjižničnih memov.

Družabni žarometi

Družbeni žarometi

Skip to content