Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

Decembrska številka novičnika IFLA se osredotoča na teme vrednot, etike in pravic.

Razlog je 75. obletnica Splošne deklaracije o človekovih pravicah, podpisane 10. decembra 1948. Ta vključuje 19. člen, ki se odraža v vrednotah IFLA, ki poudarja pomen svobode izražanja, vključno s pravico do iskanja, prejemanja in posredovanja informacij.

To ostaja v središču tega, kar knjižnice so in počnejo: zamisel, da je zagotavljanje dostopa do informacij ter svoboda ukvarjanja z njimi in njihove uporabe ključni predpogoj za doseganje širšega razvoja.

Upravni odbor IFLA se je v živo sestal 4. in 6. decembra v Haagu na Nizozemskem. Sledili so še sestanki regionalnega sveta in delavnica z regionalnimi uradi in jezikovnimi centri.

Strokovno in razvojno: ključni poudarki so na vključujočem dostopu do informacij, učinkovito upravljanje znanja, pomembnost prostovoljstva v knjižničarstvu, aktualne knjižnične novosti na področju knjižničarstva, vrednote knjižničarstva.

 • Knjižnice se zavzemajo za vključujoč dostop do informacij za vse, vključno z LGBTQ+ skupnostjo. IFLA LGBTQ+ Users SIG ponujajo koristne vire za podporo uporabnikom knjižnic.
 • Pravne knjižnice zagotavljajo dostop do pravnega varstva na vključujoč način. Odsek za pravne knjižnice IFLA se osredotoča na raziskave, ki podpirajo te cilje.
 • Učinkovito upravljanje znanja vključuje večjo raznolikost z enakimi pravicami. Sekcija za upravljanje znanja IFLA je implementirala ta načela v prakso zaposlovanja.
 • IFLA se zahvaljuje svojim prostovoljcem za njihovo pomembno delo.
 • Decembrska številka revije IFLA Journal vsebuje šest izvirnih raziskovalnih člankov o temah, kot so uporaba e-knjig, zdravstvena pismenost, vloga knjižnic pri spodbujanju prijateljstev in vloga knjižnic v politikah asimilacije jezikov.

  IFLA Journal

  IFLA Journal

 • Sekcija za referenčne in informacijske storitve IFLA bo v tem mandatu raziskovala vrednote tega področja.
 • IFLA je izdala dve novi publikaciji:

Politika in zagovorništvo: Knjižnice imajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja, kulture in digitalne vključenosti. IFLA je zavezana k zagovarjanju in zagotavljanju, da bodo knjižnice imele glas v pomembnih svetovnih razpravah.

 • IFLA je gostila dogodek na COP28, na katerem je poudarila ključno vlogo knjižnic pri opolnomočenju podnebja.

 • IFLA je podpisala memorandum, ki je podlaga krepitvi prepoznavnosti vloge kulture pri trajnostnem razvoju.

  POLITIKA IN ZAGOVORNIŠTVO IFLA je gostila stranski dogodek na COP28, na katerem je poudarila ključno vlogo knjižnic pri opolnomočenju podnebja. IFLA je podpisala memorandum o soglasju z Združenimi mesti in lokalnimi vladami, da bi kreplila prepoznavnost vloge kulture pri trajnostnem razvoju. IFLA je sodelovala na UNCTAD eWeek, da bi razpravljala o prihodnosti knjižnic v digitalnem gospodarstvu. Slika tega: Undefined parameter - opisOdpre se v novem oknu www.ifla.org UNCTAD eWeek, IFLA IFLA je sodelovala na srečanju deležnikov na Vrhu prihodnosti Združenih narodov, da bi zagotovila, da bodo knjižnice upoštevane v prihodnjih strateških odločitvah. IFLA je sodelovala na Svetovni skupščini za izobraževanje odraslih, da bi poudarila ključno vlogo knjižnic pri učenju in izobraževanju odraslih. Ključni poudarki Knjižnice imajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja, kulture in digitalne vključenosti. IFLA je zavezana k zagovarjanju in zagotavljanju, da bodo knjižnice imele glas v pomembnih svetovnih razpravah.

 • IFLA je sodelovala na UNCTAD eWeek, da bi razpravljala o prihodnosti knjižnic v digitalnem gospodarstvu.

 • IFLA je sodelovala na srečanju deležnikov na Vrhu prihodnosti Združenih narodov, da bi zagotovila, da bodo knjižnice upoštevane v prihodnjih strateških odločitvah.

 • IFLA je sodelovala na Svetovni skupščini za izobraževanje odraslih, da bi poudarila ključno vlogo knjižnic pri učenju in izobraževanju odraslih.

Več kot 50 kolegov iz vse Evrope se je 21. in 23. novembra 2023 zbralo v Bruslju, da bi raziskali orodja in delili poglede na to, kako zagotoviti močno prihodnost za področje knjižničarstva in delati z roko v roki z drugimi knjižničnimi organizacijami in zunanjimi partnerji.

Ekipa na regionalni delavnici IFLA za Evropo in srečanje RDC. Na sliki je tudi naša sodelvka dr. Mojca Rupar Korošec.

Ekipa na regionalni delavnici IFLA za Evropo in srečanje RDC. Na sliki je tudi naša sodelavka iz NUK dr. Mojca Rupar Korošec.

Nominirajte nekoga, ki ga poznate, za čast ali nagrado IFLA
IFLA poziva, da nominirate za nagrado tiste, ki so izjemno in pomembno prispevali k mednarodnemu knjižničarstvu. Rok za oddajo je 15. marec 2024.

 

Skip to content