Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

Izšla je prva številka IFLA Newsletter v letu 2024, v kateri je novoletna poslanica predsednice IFLA Vicki McDonald.

Napovedan je IFLA Information Futures Summit 2024, ki bo od 30. septembra do 2. oktobra 2024 v Brisbanu v Avstraliji.

Upravni odbor IFLA je na svojem zadnjem zasedanju naredil prvi ključni korak k novi strategiji in pripravil nabor 10 predlaganih poti sprememb. Zdaj pa pozivajo knjižnice k sodelovanju, da pomagajo izbrati prednostne naloge, ki bodo usmerjale pripravo Strategije 2024-2029.

Pripravljen je pregled ključnih datumov in dogodkov do avgusta za zagovorništvo knjižnic. Med drugim je objavljen tudi poziv ustanovam, da se do 16. februarja 2024 prijavijo na UNESCO Spomin sveta za varovanje ogrožene dokumentarne dediščine.

V zadnjih letih si IFLA prizadeva za ozaveščanje knjižničarjev o ukrepih za podnebno opolnomočenje in napredek je viden, saj so bili prispevki vključeni v zbirno poročilo o izvajanju ACE, ki je bilo podlaga za razpravo na COP28.

Leto 2023 je bilo že leto pomembnega razvoja digitalne politike. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence in številnih drugih nastajajočih tehnologij se je pospešeno razvijala zakonodaja, ki je v veliki meri vplivala na knjižnično ter informacijsko področje in leto 2024 bo ključno za zagovarjanje smiselnega ter vključujočega dostopa do informacij in s tem zagotavljanja, da bo glas knjižnic ostal močan. IFLA objavlja 10 stvari, na katere je treba biti pozoren v letu 2024 v zvezi s tem področjem.

Pri zagovorništvu gre za to, da postanejo knjižnice del agend tudi drugih ljudi, s čimer bo zagotovljeno, da tisti, ki odločajo o nas (in tisti, ki nanje vplivajo), vidijo, zakaj so pomembne naše ustanove in poklic. S tem namenom je objavljenih šest vprašanj zagovarjanja knjižnic, na katere morajo biti knjižničarji pozorni v letu 2024.

Pravila o avtorskih pravicah ključno vplivajo na delo knjižnic, saj oblikujejo politiko, kako pridobivamo, upravljamo in ljudem omogočamo uporabo znanja. To je tudi razvijajoče se vprašanje, pri katerem se razpravlja o novih zakonih in predpisih kot odgovor na tehnološke, politične in gospodarske spremembe.

Avtorske pravice

Avtorske pravice

Strokovno in razvojno področje obravnava:

  • Novo strokovno poročilo IFLA: Izročanje dokumentov in izmenjava virov: globalne perspektive
  • Objavljena glasila strokovnih enot in svetovalnih odborov IFLA

Objavljen je razpis: Mednarodna marketinška nagrada IFLA PressReader 2024 (knjižnica, ki s kreativnimi, k rezultatom usmerjenimi trženjskimi projekti ali akcijami izkaže najboljšo marketinško aktivnost za povečanje prepoznavnosti in uporabe svoje ponudbe ali storitev).

Objavljeni so prihajajoči dogodki:

  • 15. februar 2024: Pravice do znanja 21: Normaliziranje odprtih norm: Ugotovitve študije CIPPM o izkušnjah izvajanja prožnih izjem avtorskih pravic po vsem svetu
  • 15. marec 2024 medletni seminar na Univerzi na Havajih: IFLA Library Buildings and Equipment Section (LBES)
  • 11. april 2024: Umetna inteligenca in knjižnice: preoblikovanje dostopa do informacij in odkrivanja, Sekcija IFLA za informacijsko tehnologijo (IT) in posebna interesna skupina IFLA za umetno inteligenco (AI SIG)
  • 29.-31. maj 2024: Povežite se, sodelujte, ustvarjajte: spodbujanje knjižničnih združenj in partnerstev za naš poklic, pripravljeni na prihodnost, IFLA Management of Library Associations Section (MLAS) ter Univerzitetna knjižnica Nazarbajev in Združenje univerzitetnih knjižnic

    Želite biti predstavljeni tukaj? Ne pozabite uporabiti oznake #IFLA!

    Želite biti predstavljeni tukaj? Ne pozabite uporabiti oznake #IFLA!

 

 

 

Skip to content