Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

V uvodniku IFLA Newsletter preberemo, da so tema tega meseca pobude, ki jih vodi skupnost, kar odraža dejstvo, da je to v sistemu ZN urbani oktober. Mesec prepoznava različne izzive, s katerimi se soočamo na regionalni in lokalni ravni, pa tudi, kar je še pomembneje, kako lahko najdemo rešitve na teh različnih ravneh in zakaj se ne bi smeli zanašati na centralizirana orodja in mehanizme. Ravno prejšnji teden so v Nairobiju razpravljali o tem, kako lahko IFLA zagotovi platformo in orodja, ki lahko pomagajo pri izgradnji trajnostnih knjižničnih področij na regionalni, nacionalni in lokalni ravni.

IFLA je objavila tudi apel za spoštovanje človekovih pravic, kulturnih konvencij v Gazi in Izraelu s poudarkom, da je takojšnja humanitarna pomoč najpomembnejša naloga in vse strani poziva, naj podpirajo spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva v skladu z mednarodnim pravom ter najdejo pot do miru.

Še izbor nekaterih prispevkov novičnika:

 • Člani upravnega odbora IFLA so imeli 5. oktobra 2023 virtualni sestanek. Razprave so bile osredotočene na načrte za naslednjo strategijo IFLA, prihodnje svetovne knjižnične in informacijske kongrese, svetovalne odbore in delo v smeri osnutka kodeksa ravnanja za prostovoljce IFLA.
 • Na področju politike in zagovorništva: IFLA sodeluje s partnerji pri vključitvi knjižnic v globalne kazalnike podnebne komunikacije in izobraževanja. To bo zelo koristno za pomoč oblikovalcem politik, raziskovalcem in drugim zainteresiranim stranem pri razumevanju in merjenju vpliva knjižnic na opolnomočenje podnebnih ukrepov. Da bi to dosegli, gradijo zbirko z raziskavami, kako knjižnice sodelujejo pri komunikaciji in izobraževanju o podnebju.
 • Vključite se v Unescov globalni teden medijske in informacijske pismenosti 2023.
 • Rio de Janeiro je razglašen za svetovno prestolnico knjige 2025.
 • Oktobra 2023 je izšla nova številka IFLA Journal.
 • Začela je izhajati serija podcastov CPDWL – Oddelka IFLA za stalni strokovni razvoj in učenje na delovnem mestu.
 • Sekcija knjižnic IFLA za otroke in mlade odrasle je izdala posebno izdajo svojega glasila, da bi dvignila ozaveščenost, navdihnila pogovore in spodbudila zagovarjanje svobode branja po vsem svetu.
 • Na IFLA WLIC se je zbrala posebna skupina udeležencev, da bi razpravljali o metapodatkih, ki beležijo informacije o funkcijah dostopnosti ter nevarnostih, ki so pomembne za uporabnike s posebnimi potrebami ali invalidnostmi.
 • Objavljen je Ljubljanski manifest branja na višji ravni, ki je bil predstavljen na Frankfurtskem knjižnem sejmu.

  Ljubljanski Manifest o branju

  Ljubljanski Manifest o branju

Poleg navedenih novic pa še pregled novic iz regij, objav razpisov ter do prihajajočih dogodkov.

Skip to content