Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

21. maj je bil svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, ki vzpostavlja jasno povezavo med bogastvom in raznolikostjo naših kultur ter uspehom naših družb kot celote.

Kaj lahko knjižnice storijo, da bi še naprej skrbele za knjižnične prostore, ki podpirajo kulturno raznolikost? Kaj lahko storimo, da bi pomagali odpraviti vse ovire, omejitve in prepreke v teh prostorih, da bi omogočili smiselno medkulturnost?

Med zadnjimi novicami IFLA z veseljem sporoča, da je imenovala Sharon Memis za novo generalno sekretarko, ki bo to delo začela opravljati 1. junija 2023.

17. aprila se je sestal upravni odbor IFLA. Prejel je najnovejše informacije in razpravljal o naslednjih korakih v načrtu za zagotovitev prihodnosti IFLA, med drugim je bil seznanjen z dokončanjem prvega priročnika IFLA za prostovoljce in odločitvijo o organizaciji osebnega svetovnega knjižničarskega in informacijskega kongresa leta 2025.

IFLA in Unesco sta z dokumentarno dediščino obeležila 30 let svetovnega dneva svobode tiska (3. maj). Svetovni dan svobode tiska  je poklon svobodi tiska kot bistvenemu delu demokratičnih, informiranih in participativnih družb. Poziva k razmisleku o njeni zgodovini, oceni trenutnega stanja svobode tiska po svetu in spominu na tiste novinarje, ki so izgubili življenje zaradi zagotavljanja dostopa do informacij.

Nova kratka predstavitev o digitalnih javnih dobrinah: Knjižnice se lahko na več načinov vključijo v koncept digitalnih javnih dobrin, ki postaja vse pomembnejši v razpravah o prihodnosti upravljanja spleta in razvoja na splošno. V kratki informaciji je pojasnjeno, kaj so in zakaj so pomembne.

Knjižnice v poročilu posebnega poročevalca o kulturnih pravicah migrantov. Knjižnice niso dolžne upoštevati človekove pravice le pri zagotavljanju svojih storitev, temveč dejavno prispevajo k njihovemu uresničevanju. Vrednote knjižnic in številni vidiki njihovega poslanstva so povezani z zagotavljanjem dostopa do informacij in svobode izražanja. Obe temeljni svoboščini sta tudi vidik kulturnih pravic. Knjižnice lahko zaradi svojih številnih dejavnosti, s katerimi omogočajo sodelovanje v kulturnem življenju, štejemo za zagovornike kulturnih pravic.

Od odprte znanosti do trajnostnega razvoja: knjižnice kot bistvena infrastruktura – IFLA je v okviru Foruma ZN o znanosti, tehnologiji in inovacijah gostila spremljevalni dogodek, osredotočen na to, kako knjižnice pripomorejo k temu, da odprta znanost deluje tako, da čim bolj prispeva k razvoju. V središču tega je potreba po uporabi načel trajnostnega razvoja – nikogar ne pustiti zadaj in uporabiti celostni pristop – za samo odprto znanost.

IFLA obeležuje svetovni dan knjige s poudarkom na domorodnih jezikih. Unesco vsako leto povabi mednarodno skupnost, da 23. aprila praznuje svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ta dan priznava knjige kot “vez med preteklostjo in prihodnostjo, most med generacijami in med kulturami”.

Češke knjižnice nudijo podporo ukrajinskim beguncem: Češka z več kot 10,5 milijona prebivalcev in več kot 5.000 knjižnicami pogosto velja za državo z najgostejšo knjižnično mrežo na svetu. Kmalu po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 je država postala začasni dom skoraj pol milijona beguncev (večinoma žensk, otrok in starejših). Češke knjižnice so se zelo hitro odzvale na ta naval in začele zagotavljati podporo prihajajočim beguncem. Preberite si več informacij o storitvah in podpori, ki jih zagotavljajo knjižnice na Češkem, ki jih je pripravila sekcija IFLA za javne knjižnice.

Znan je že tudi program WLIC 2023 in predstavitveni video nizozemskih knjižnic.

Bodite informirani in preberite več novic.

Skip to content