Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Newsletter

IFLA Newsletter

Poudarki novičnika:

Knjižnice vseh vrst izvajajo pobude za ohranjanje, gradijo platforme znanja ter razvijajo programe in storitve v korist svojih uporabnikov ter omogočajo dostop do informacij in njihovo uporabo. Vendar izvajanje teh dejavnosti ni povsem v rokah knjižnic, niti knjižničarjev. Ključni dejavnik pri določanju, kaj lahko in česa ne smejo storiti, je zakon o avtorskih pravicah.

Pozitiven primer na področju znanosti in izobraževanja je vzpon odprtega dostopa (Open Access – OA). Ta priznava, da je v interesu družbe čim večji dostop, uporaba in ponovna uporaba.

Seveda prehod na odprti dostop še zdaleč ni končan in ključni izzivi ostajajo. V tokratni številki obravnavajo napredek in nadaljnje ukrepe, vključno s člankom skupine, ki je pripravila najnovejšo izjavo IFLA o odprtem dostopu.

Objavljen je pregled nekaterih drugih prostovoljnih enot, ki si prizadevajo za uresničitev vključujočega odprtega dostopa po vsem svetu.

Poleg tega je še več novic o letošnjem kongresu, vključno z odprtimi registracijami za spletne udeležence ter vpogled v lokalno kulturo na Nizozemskem.

Tu so tudi najnovejše informacije o sodelovanju predsednice Barbare Lison na terenu ter o delu na področju politike in zagovorništva, vključno z raziskavo o prednostnih nalogah regionalnega zagovorništva za leto 2023.

Zanimivo branje je dostopno na povezavi.

Skip to content