Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Journal

IFLA Journal

Junijska številka revije IFLA Journal, se začne s prispevkom o nizozemskih knjižnicah: Nizozemski knjižnični sistem: preteklost, sedanjost in prihodnost, ki poudarjajo knjižničarsko skupnost na Nizozemskem in bodo predstavljene na IFLA WLIC 2023 v Rotterdamu, vsebuje 16 člankov, ki obravnavajo več aktualnih vprašanj knjižničarske stroke.

IFLA Journal je mednarodna revija, ki objavlja recenzirane članke o knjižničnih in informacijskih storitvah ter družbenih, političnih in gospodarskih vprašanjih, ki vplivajo na dostop do informacij prek knjižnic. Revija objavlja raziskave, študije primerov in eseje, ki odražajo širok spekter mednarodnega poklica. IFLA Journal je član Odbora za etiko publikacij (COPE).

Možen je tudi dostop do prejšnjih številk.

Skip to content