Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Journal

IFLA Journal

V reviji (marec 2023) je objavljenih 15 člankov, od tega 12 izvirnih raziskav in 3 pregledi pomembnih tem s področja knjižničarstva in informacijske znanosti.

V tej številki so zastopane raziskave ključnih interesnih področij, vključno s temami, kot so širjenje dezinformacij, usposabljanje prihodnje generacije knjižničarjev z izobraževanjem na področju podatkovnih znanosti in potrebe po stalnem strokovnem izpopolnjevanju. Vključeni so tudi pomembni članki o arhiviranju, gradnji zbirk in splošnih knjižnicah. Pregledni članki se osredotočajo na zaporniške knjižnice, krizno upravljanje in interdisciplinarno literaturo o mednarodnem izobraževanju.

Celotna številka je dostopna na povezavi.IFLA Journal Volume 49, No.1 (March 2023)

 

Skip to content