Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Journal

IFLA Journal
6. 7. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

IFLA Journal je mednarodna revija, ki objavlja recenzirane članke o knjižničnih in informacijskih storitvah ter družbenih, političnih in gospodarskih vprašanjih, ki vplivajo na dostop do informacij prek knjižnic.

Revija objavlja raziskave, študije primerov in eseje, ki odražajo širok spekter poklica na mednarodni ravni.

V juniju je izšla posebna številka o strategijah za shranjevanje in hranjenje: Preservation storage and curation strategies, ki sta jo uredila gostujoča urednika Reinhard Altenhöner and Jacob Nadal v sodelovanju z IFLA Preservation and Conservation (PAC) Centres.

Združuje različne pristope in perspektive za shranjevanje in hranjenje digitalnih ter fizičnih zbirk, ki so prilagojene posebnim kontekstom, gradivom in vrstam knjižnic. Namen prispevkov je pokazati, kako izbire shranjevanja vplivajo na cilje knjižnic in vplivajo na vse od hrambe do dostopa.

Med drugim je zanimiv prispevek o sodobnem gradivu: Identifikacija in shranjevanje plastike v knjižnicah in arhivih, avtorjev Chantal Stein, Jessica Pace in Laura McCann.

Skip to content