Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA Guidelines for Library Services to Prisoners

IFLA Guidelines for Library Services to Prisoners
21. 3. 2023
Polona Novak

Izšla je četrta izdaja IFLA Smernic za knjižnične storitve za zapornike (2023). Publikacija prinaša pomembne napotke, navodila in smernice, ki se jih lahko prilagodi za vsak trg oziroma državo. Publikacija služi kot vzorčno ogrodje za načrtovanje in izvajanje knjižničnih storitev za zapornike. Tudi zaporniki so upravičenih do kvalitetnih knjižničnih storitev, ki lahko pozitivno vplivajo na posameznika.

Tudi na slovenskem obstaja knjižnična dejavnost za zapore ter objavljeno je že nekaj literature na temo knjižnic v zapornih: Smernice za knjižnične storitve za zapornike, Zapor in knjižnica: diplomska naloga, Storitve splošne knjižnice za zapornike: diplomsko delo in Organiziranost in delovanje knjižnic v zaporih: diplomsko delo.

Skip to content