Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

IFLA ENSULIB

IFLA ENSULIB
28. 12. 2021

Izšel je 1. zvezek, številka 1 (december 2021) glasila IFLA ENSULIB, ki je na voljo kot spletna stran tukaj ali PDF.

Prva številka označuje pomembno leto 2021 in prvo leto sekcije ENSULIB. V njej je pregled dejavnosti in dosežkov ENSULIB ter predstavlja platformo za predstavitev zanimivih zgodb, dogodkov ali projektov iz knjižnic po vsem svetu, ki sledijo trajnosti in skrbi za okolje. Avgusta 2021 je ENSULIB začel po 10 letih z delom kot Sekcija za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice. Od decembra 2021 bo ENSULIB dvakrat letno objavljal uradno glasilo.

Članica odbora strokovne sekcije ENSULIB je mag. Ana Zdravje iz Mestne knjižnice Ljubljana. V prvi številki najdemo prispevke o primerih zelenih knjižnic s celega sveta, med njimi je tudi poročilo o Posvetovanju MKL Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica 2021 ter prispevek o Knjižnici Franca Ksaverja Meška Ormož, Vodnik za podporo zavezanosti knjižnic trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti, druga poročila s konferenc in še marsikaj drugega. 

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logo IFLA ENSULIB

 

Skip to content