Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Goropevškove nagrade in listine

Goropevškove nagrade in listine
21. 6. 2022

Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah. 

Goropevškovo priznanje se podeli članom Sekcije za domoznansko in kulturno dediščino pri Zvezi, ki so s svojim strokovnim odnosom in delom pomembno prispevali k razvoju domoznanske dejavnosti (v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju) ter h krepitvi ugleda domoznanske dejavnosti.

Goropevškova priznanja in Goropevškove listine se podeljuje na osnovi objavljenega razpisa. Število Goropevškovih nagrad je omejeno. V razpisnem obdobju se podelita dve priznanji in dve listini.

Goropevškovo priznanje lahko posameznik prejme le enkrat. Goropevškovo listino lahko posameznik ali organizacija prejmeta večkrat.

Goropevškova listina se podeli partnerjem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, ki s svojim delom spodbujajo in podpirajo delovanje Sekcije pri Zvezi. Prejemniki listine so lahko posamezniki in ustanove.

Kandidate za Goropevškove nagrade lahko Komisiji predlagajo člani Sekcije pri Zvezi, knjižnice ter druge organizacije s področja knjižničarstva. Kandidat se za nagrado ne more predlagati sam. Nagrade se ne podeljujejo posthumno.

Goropevškovo priznanje je oblikoval Jože Domjan, izdelavo je omogočila Osrednja knjižnica Celje.

Novico posredovala: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Naslovna fotografija: Logo ZBDS

Skip to content