Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Evidentiranje učnega gradiva v sistemu COBISS

Evidentiranje učnega gradiva v sistemu COBISS
23. 6. 2021
mag. Jerneja Stoviček
Osnovna šola Zalog

Vsaka šola mora pripraviti seznam učbenikov in ostalih učnih gradiv ter pripomočkov za prihodnje šolsko leto ter do 15. junija obvestiti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu.

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) v 3. in 5. členu upravljavcu sklada, med drugimi nalogami, določa tudi evidentiranje učnega gradiva. V 6. členu je razloženo, da se učno gradivo evidentira v informacijskem sistemu COBISS. Vsakemu bibliografskemu zapisu (v lokalni bazi knjižnice) je potrebno dodati podatke o šolskem letu, ceni enote gradiva (ceno potrdi svet staršev), posameznem predmetu oziroma programu in razredih oziroma letnikih, na katere se gradivo nanaša. Razlika pri evidentiranju učnih gradiv je v viru financiranja – starši ali šola (osnovna šola zagotovi delovne zvezke za učence 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja, zato se pri teh gradivih v evidenco, poleg financerja (učbeniški sklad), doda tudi število učencev ter datum računa).

COBISS vmesnik
COBISS3/zaloga (zajem zaslona)

Učno gradivo se evidentira v segmentu COBISS3/zaloga, kjer v razredu zaloga poiščemo evidence MIZŠ, kjer najdemo evidentirano učno gradivo.

COBISS iskalnik
Iskanje bibliografskega zapisa (zajem zaslona)

Poiščemo gradivo, ki ga želimo evidentirati ter speljemo proces do konca.

Vmesnik za evidentiranje
Evidentiranje posameznega učnega gradiva (zajem zaslona)

Za lažje delo v segmentu COBISS3/Zaloga – Evidentirano učno gradivo so na IZUM-u pripravili navodilo za evidentiranje. Tudi NUK je pripravljal odgovore na posamezna vprašanja, ki so bila povezana s postopkom evidentiranja učnih gradiv.

Skip to content