Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Europeana Research Community Café

Europeana Research Community Café
27. 5. 2022
dr. Ines Vodopivec
Narodna in univerzitetna knjižnica

25. maja 2022 je potekala že druga »spletna kava« srečanje Raziskovalne skupnosti Europeane.

Raziskovalna skupnost Europeane (ang. Europeana Research Community) združuje čez 2.400 članov po svetu, ki delajo v sektorju kulturne dediščine, visokem šolstvu in raziskavah. Člani mednarodne skupnosti se povezujejo za medsebojni prenos izkušenj, novih idej, rezultatov projektov in znanja v okviru Evropske skupnosti in širše.

Za spodbujanje interakcije med člani ter širšo izmenjavo dobrih praks je Raziskovalna skupnost Europeane zasnovala serijo neformalnih srečanj v obliki Europeaninih spletnih kav (ang. Europeana Research Community Café), kjer vsak gostujoči predavatelj predstavi posamezen vidik znanstvenega dela, ki se temeljno povezuje možnostmi, ki jih digitalizirana ali izvorno digitalna kulturna dediščina prinaša raziskavam oziroma se potencialno lahko uporablja ter razvija v visokem šolstvu.

Predavatelj na tokratni spletni kavi je bil dr. James Baker, direktor digitalne humanistike na Univerzi Southampton in član Kraljevega zgodovinskega društva, ki trenutno raziskuje v okviru projekta Onkraj opaznosti: ponovno vrednotenje ženskega dela v arheologiji, zgodovini in dediščini, 1870 – 1950 (ang. naslov: Beyond Notability: Re-evaluating Women’s Work in Archaeology, History and Heritage, 1870 – 1950), projekt pa financira Svet za raziskave umetnosti in humanistike v Veliki Britaniji (ang. Arts and Humanities Research Council). Prav tako se dr. Baker posveča tudi družbeni zgodovini o organizaciji znanja v 20. stoletju v Veliki Britaniji.

Zaslonska slika
Zaslonska slika srečanja 25. 5. 2022

Govorili smo o oblikah kataložnih opisov, ki so se razvili skozi čas, ter o kakovosti podatkov, ki jih današnji katalogi dopuščajo za opis objektov kulturne dediščine (ang. naslov: Legacies of Catalogue Descriptions, Data Quality and Ethics). Predstavil nam je interdisciplinarne raziskave na presečišču zgodovine, kulturne dediščine in digitalnih tehnologij, s poudarkom na historičnih opisih iz katalogov Britanskega muzeja in Britanske knjižnice.

Spremljajte naše delo in dogajanje v okviru GLAM – galerije, knjižnice, arhivi in muzeji – ter se nam pridružite tudi vi na naslednjih »spletnih kavah« Raziskovalne skupnosti Europeane! Vabljeni knjižničarji, raziskovalci digitalne humanistike ter drugi strokovnjaki, ki se ukvarjate s kulturno dediščino…

Skip to content