Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Ej, ZBuDi Se!

Ej, ZBuDi Se!
24. 6. 2021
Saša Vidmar
predsednica Sekcije za promocijo in marketing
Neža Podjavoršek
predsednica Sekcije študentov bibliotekarstva

V mesecu maju so potekale volitve predstavnikov v organe in delovna telesa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za novo mandatno obdobje 2021-2025. To je bil tudi povod za nastanek mini promocijske kampanje, katere namen je bil predvsem osvetlitev širokega področja, na katerem delujejo posamezne sekcije ZBDS ter tudi spodbuditi vse knjižničarke in knjižničarje, ki še niso del naše strokovne družine, da se nam pridružijo in z nami aktivno sooblikujejo nadaljnje delo.
V video posnetkih je bilo večkrat izpostavljeno, da smo močnejši samo, če se povezujemo in delamo skupaj in prav zato smo se za izvedbo tega projekt povezali Sekcija za promocijo in marketing ter Sekcija študentov bibliotekarstva.
Vabilu k sodelovanju se jo odzvalo 56 knjižničark in knjižničarjev iz vse Slovenije in vseh tipov knjižnic, ki aktivno sooblikujejo programe ZBDS, podpirajo razvoj bibliotekarske stroke in skrbijo, da imamo slovenski knjižničarji svoj glas doma in v tujini. Vsak sodelujoč je s svojo lastno kratko izjavo izrazil svoja mnenja na že vnaprej pripravljena vprašanja. Odgovore na posamezno vprašanje smo združili v svoj film. Tako je nastalo 14 videoposnetkov.
En videoposnetek pa je nastal kot posledica ankete, ki smo jo poslali med člane posameznih bibliotekarskih društev, v kateri smo jih prosili, da končajo stavek »Ko pomislim na ZBDS, pomislim na …« V videoposnetku svoje besede govorijo predsednice sekcij ter predsednica in podpredsednici ZBDS. Vse besede, ki so bile izražene v anketi pa so zbrane v budilki na koncu posnetka.

Besede, ki so bile izražene v anketi

Posnetki so objavljeni na vseh kanalih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Facebook, Instagram in YouTube). Ob tej priložnosti vse bralce Knjižničarskih novic vabimo, da se nam na družbenih omrežjih tudi pridružijo, všečkajo ali komentirajo objave ter s tem prispevajo k pretočnosti novic in obvestil ter s tem še dodatno okrepijo povezanosti slovenskih knjižničark in knjižničarjev ter knjižnic.

Tiste, ki pa še niste člani nobenega izmed društev ali sekcije, vabimo, da se včlanite in z nami aktivno sooblikujete knjižničarsko stroko!

Skip to content