Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

EBLIDA išče novega direktorja

EBLIDA išče novega direktorja
27. 10. 2023

EBLIDA išče direktorja z zaposlitvijo s polnim delovnim časom, ki je vznemirljiva priložnost delovanja kot ključni akter in vplivnež ter na evropski ravni lobira in zastopa stališča knjižničnih in informacijskih strokovnjakov.

Novi direktor si bo prizadeval za uresničevanje ciljev EBLIDA. Idealni kandidat bo imel dobro akademsko in strokovno izobrazbo, seznanjen bo z ustanovami in postopki Evropske unije ter z aktualnimi dogajanji v evropskem sektorju knjižnic in informacij.

Izbrani kandidat bo prinašal sveže ideje in ustvarjalno pristopal k delu. Biti mora dinamičen in motiviran in bo užival v samostojnem delu s sekretariatom pri zagotavljanju vrednot članom EBLIDA.

Odgovornosti direktorja EBLIDA:
• Vodenje in izvajanje strategije in dejavnosti EBLIDA.
• Izvaja dejavnosti zagovorništva in lobiranja v interesu članov.
• Zastopa interese EBLIDA na ravni EU s pogostim sodelovanjem na sestankih s predstavniki evropskih ustanov.
• Vzpostavlja in vzdržuje partnerstva s ključnimi deležniki in mednarodnimi organizacijami ter interesnimi skupinami.
• Sodeluje s članicami EBLIDA prek komunikacije, na konferencah in sejah Sveta ter se zavzema za zagotavljanje dodane vrednosti za članice.
• Podpira in je odgovoren Izvršnemu odboru.
• Organizira in omogoča delovanje strokovnih skupin in delovnih skupin.
• Vodi kot vodja sekretariata EBLIDA.
• Zagotavlja zanesljivo upravno in finančno upravljanje združenja.
• Zagotavlja kontinuiteto združenja v smislu rasti članstva, raznolikosti prihodkov, npr. iz projektov, skladov in sponzorstev, z letnimi načrti.
Skratka, ste strateški mislec, vodja, odličen komunikator, dober vodja odnosov, oseba z zagnanostjo in odpornostjo za doseganje rezultatov.

Objava delovnega mesta je na spletni strani.


EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) je neodvisno nevladno krovno združenje, ki združuje približno 125 članov iz vseh vrst knjižnic, informacijskih, dokumentacijskih in arhivskih združenj ter posameznih ustanov iz 32 evropskih držav.
Ključna področja, na katera se EBLIDA osredotoča:
•  knjižnice in cilji trajnostnega razvoja v Evropi;
•  vpliv knjižnic na družbo in podpora demokraciji;
•  knjižnična zakonodaja, vključno z avtorskimi pravicami in elektronsko izposojo;
•  zagovarjanje vrednosti knjižnic;
•  ugotavljanje možnosti financiranja knjižnic v Evropi.

Primeri tega dela so publikacije EBLIDA, sodelovanje z delovnim načrtom EU za kulturo 2023–2026 in oblikovanje instrumentov, kot je E-PANEMA.
Več informacij najdete v Strateškem načrtu EBLIDA 2022-2025.

Skip to content